Till umu.se

Personalkatalog

Upp en nivå

Registratur och arkiv

Kontaktinformation

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Förvaltningshuset, ingång 16, BV, Universitetsområdet

E-postadress:

carina.nyberg@adm.umu.se
birgitta.olsson@adm.umu.se
chatarina.wiklund@adm.umu.se
hjordis.eriksson@adm.umu.se
ove.andersson@adm.umu.se
fredrik.hamrin@adm.umu.se
helen.holmberg@adm.umu.se

Personal

Sortera på:   Namn  sorteringsordning   Befattning  sorteringsordning

Andersson, Ove

Registrator

+46 90 786 54 71

ove.andersson@umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Eriksson, Hjördis

Assistent

+46 90 786 79 25

hjordis.eriksson@umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Hamrin, Fredrik

Administratör

+46 90 786 59 10

fredrik.hamrin@umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Holmberg, Helen

Registrator

+46 90 786 99 46

helen.holmberg@umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Jacobsson, Tomas

Arkivassistent

+46 90 786 91 95

tomas.jacobsson@umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Jakobsson, Dennis

Registrator

+46 90 786 51 24

dennis.jakobsson@umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Nyberg, Carina

Administratör

+46 90 786 56 11

carina.nyberg@umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Olsson, Birgitta

Arkivarie

+46 90 786 79 25

birgitta.olsson@umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Westergren, Oskar

Administratör

+46 90 786 91 88

oskar.westergren@umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Wiklund, Chatarina

Registrator

+46 90 786 53 46

chatarina.wiklund@umu.se

E-post

Ta kontakt via LyncSidansvarig: Chatarina Wiklund
2008-11-06

Utskriftsversion