Till umu.se

Personalkatalog

Sök

Sök på:   

Lista institutioner och enheter i Institutioner och enheter i bokstavsordning sorteringsordning eller efter kategori sorteringsordning

Devin Rexvid

Kontaktinformation

Befattning:

Doktorand (tjänstledig)

personbild

Verksam vid:

Socialt arbete

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

, Samhällsvetarhuset

Tel:

+46 90 786 98 72

E-postadress:

devin.rexvid@socw.umu.seE-post 1

devin.rexvid@umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.socw.umu.se/om-institutionen/personal/devin-rexvid Webbsida

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Rexvid, Devin
Schlytter, Astrid

Män som offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang

2013

-

Rexvid, Devin
Schlytter, Astrid

Attitydförändringar hos unga män med hederskulturella värderingar

2012

-

Rexvid, Devin
Schlytter, Astrid

Heroes, hymen and honour: a study of the character of attitude change among male youth with their roots in an honour-based context
Review of European Studies, 4(2): 22-32

2012

-

Rexvid, Devin
Blom, Björn
Evertsson, Lars; et al.

Risk reduction technologies in general practice and social work
Professions & professionalism, 2(2)

2012

Hämta

Rexvid, Devin
Blom, Björn
Evertsson, Lars; et al.

Allmänläkares och socialarbetares respons på riskreduceringsteknologier: en litteraturstudie
“Partnership in social work – active collaboration withdifferent actors”,9th Forsa Nordic conference, 4th-6th oct-2012 in Trondheim

2012

Hämta

Rexvid, Devin
Blom, Björn
Evertsson, Lars; et al.

Socialarbetares och allmänläkares (icke-) användning av kunskap i risksamhället

2011

-

Rexvid, Devin
Schlytter, Astrid
Celepli, Özlem; et al.

Heder och det civila samhällets metoder

2011

-

Schlytter, Astrid
Högdin, Sara
Ghadimi, Mariet; et al.

Oskuld och heder: En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär

2009

-

Schlytter, Astrid
Högdin, Sara
Rexvid, Devin

Rätten att själv få välja vem man ska gifta sig med: kartläggning bland unga i årskurs 9 i Stockholms stad

2009

-


Sidansvarig: Anna-Lena Stenmark
2010-11-02

Utskriftsversion