Till umu.se

Personalkatalog

Sök

Sök på:   

Lista institutioner och enheter i Institutioner och enheter i bokstavsordning sorteringsordning eller efter kategori sorteringsordning

Viola Boström

Kontaktinformation

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 74 13

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

viola.bostrom@jus.umu.seE-post 1

viola.bostrom@umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/bostrom_viola/ Webbsida

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Boström, Viola

Dispositionsprincipen, bevisvärdering och Harry Scheins testamente
Juridisk Tidskrift

2012

-

Boström, Viola

Om normativa argument, den allmänna rättsuppfattningen - och exemplet successionsrätt

2011

-

Boström, Viola
Lundmark, Kjell

Skoljuridik

2011

-

Boström, Viola

Anders Eriksson, Arv och testamente
Juridisk Tidskrift, 2009/10(1): 141-143

2010

-

Boström, Viola

How Are Economic Rights of Cohabitants Best Protected? Law or Contract?
Better Regulation: 143-153

2010

-

Boström, Viola
Lundmark, Kjell

Skoljuridik

2009

-

Boström, Viola
Häggqvist, Erik
Landström, Lena; et al.

Developing legal education: the Lao context and a Swedish approach to problem-based learning

2006

-

Boström, Viola
Israelsson, Ulf

Är arvsrätten föråldrad? Något om sambors efterlevandeskydd
Svensk Juristtidning

2004

-

Boström, Viola

Tolkning av testamente

2003

-

Boström, Viola

Familienerbrecht und Testierfreiheit in Schweden und anderen skandinavischen Ländern

2001

-


Sidansvarig: Anna-Lena Stenmark
2010-11-02

Utskriftsversion