Till umu.se

Prefekt Andrei Chabes
Ställföreträdande prefekt Sven Carlsson
Studierektor Anders Hofer
Grundutbildning
Jurgen Schleucher
Forskarutbildning
Administratör Anna Sjöström
Studieadministratör
Ingrid Råberg
Samordnare
Jenny Fossen
Personal-/ekonomiadministratör
Matilda Djärf
Personal- och ekonomi
Internationell kontaktperson Jenny Fossen
IT-ansvarig Ronnie Berntsson
Katalogansvarig Andrei Chabes
Ingrid Råberg
Jenny Fossen
Matilda Djärf
Arbetsmiljöombud Elin Larsson
Brandskyddsombud Pia Osterman
Företrädare för lika villkor Nasim Sabouri
Ronnie Berntsson

Sidansvarig: Andrei Chabes

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Kontaktinformation