Till umu.se

Föreståndare Elisabeth Engberg
Biträdande föreståndare Gunnar Malmberg
Maria Larsson
Avdelningschef Bo Persson
Platschef i Umeå
Margith Lindbäck-Segerlund
Platschef i Haparanda och Jörn
IT-ansvarig Pär Vikström
Katalogansvarig Kaisu Lempeä-Koskenniemi
Webbansvarig Kaisu Lempeä-Koskenniemi
Nina Brynefall

Kontaktinformation

Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ)

Kontaktinformation