Till umu.se

Enhetschef Per Ragnarsson
Biträdande enhetschef Daniel Andersson
Områdeschef Carina Henningsson
Biträdande budgetchef
IT-ansvarig Robert Axebro
Katalogansvarig Robert Axebro
Webbansvarig Emilia Östberg

Sidansvarig: Robert Axebro

Utskriftsversion