Till umu.se

Anders Fredlander, övrig/annan befattning

IT-ansvarig Arbetsmiljöombud

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Jonas Näslund, forskare

Infektionssjukdomar Klinisk bakteriologi

Magnus Evander, professor

Företrädare för lika villkor

Virologi

Mari Norgren, professor

Ställföreträdande prefekt Avdelningschef

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Maria Hedberg, forskare

Immunologi Biomedicinsk laboratorievetenskap

Marie Honn, övrig/annan befattning

Företrädare för lika villkor

Klinisk bakteriologi

Prefekt Anders Sjöstedt
Ställföreträdande prefekt Mari Norgren
Avdelningschef Anders Sjöstedt
Prefekt, Enhetschef Klinisk bakteriologi
Birgitta Evengård
Enhetschef - Infektionssjukdomar
Fredrik Elgh
Enhetschef Virologi
Kristina Lejon
Enhetschef - Immunologi
Lucia Mincheva-Nilsson
Enhetschef - Klinisk immunologi
Mari Norgren
Enhetschef - Biomedicinsk laboratorievetenskap
Administratör Karin Karakatsanis Hjalmarsson
Klinisk Mikrobiologi
Lena Hallström-Nylen
Administratör, personal samt Immunologi
Sarita Nordström
Klinisk Mikrobiologi
IT-ansvarig Anders Fredlander
BML-programmet
Ylva Hedberg Fransson
IT-ansvarig - samordning Climi
Katalogansvarig Karin Karakatsanis Hjalmarsson
Katrine Isaksson Nyström
Lena Hallström-Nylen
Maja Ingo
Arbetsmiljöombud Anders Fredlander
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Anna Överby Wernstedt
AMO Virologi - sammankallande
Eva Delin
AMO Klinisk immunologi
Igor Golovlev
AMO Klinisk bakteriologi
Olga Nagaeva
Klinisk immunologi
Viking Wikström
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Företrädare för lika villkor Magnus Evander
Virologi
Marie Honn
Klinisk bakteriologi

Kontaktinformation

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Kontaktinformation