Till umu.se

Prefekt Helena Näs
Biträdande prefekt Madelen Bodin
Administratör Carl Larsson
Katalogansvarig Carl Larsson
Webbansvarig Carl Larsson
Arbetsmiljöombud Krister Ödmark
Företrädare för lika villkor Gunnar Sjöberg
Maria Berge

Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik