Till umu.se

Biträdande högskolerektor Mats Reinhold
Studierektor Gerd Aurell
Internationell kontaktperson Jeanette Nilsson
IT-ansvarig Micael Norberg
Katalogansvarig Susanne Andegras
Arbetsmiljöombud Robert Djärv
Brandskyddsombud Tryggve Lundberg
Företrädare för lika villkor Mats Reinhold

Sidansvarig: Susanne Andegras

Utskriftsversion

Kontaktinformation