Till umu.se

Programrådsordförande för läkarprogrammet i Umeå. Ansvarig för kunskapsprov för läkare tränade utanför EU/EES. Universitetslektor på Sunderby sjukhus.

Kanslichef Susanne Fahlgren
Katalogansvarig Kathrine Buhr

Sidansvarig: Kathrine Buhr

Utskriftsversion