Till umu.se

Annica Höglund, kommunikatör

Katalogansvarig Webbansvarig IT-ansvarig

Studenthälsan Ledning/kommunikation Studievägledning och studentstöd

Helena Lindvall, enhetschef, bitr

Områdeschef Biträdande enhetschef

Studenthälsan Studievägledning och studentstöd

Enhetschef Peder Tjäderborn
Enhetschef
Biträdande enhetschef Helena Lindvall
Områdeschef Erik Ångman
Områdeschef Ladokgruppen
Helena Lindvall
Områdeschef Studievägledning och studentstöd
Åsa Vännman
Områdeschef Antagningen
Studievägledare Arne Hallgren
Karin Persson
Linda Lindgren
Åsa Hammarberg
IT-ansvarig Annica Höglund
Arne Hallgren
Katalogansvarig Annica Höglund
Claus Jochheim
Erik Ångman
Åsa Vännman
Webbansvarig Annica Höglund
Informatör och Portalredaktör

Sidansvarig: Åsa Vännman

Utskriftsversion