Till umu.se

Anette Heikkilä, ekonom

Ledningsstöd och gemensam administration

Anita Yngvesdotter, administratör

Katalogansvarig

Ledningsstöd och gemensam administration

Anja Axelsson, systemutvecklare

Webbansvarig

Systemutveckling Ledningsstöd och gemensam administration

Kommunikationssamordnare på ITS.

Helena Yngvesson, systemutvecklare

Företrädare för lika villkor

Systemutveckling

Testar extern kort bio i produktion på Mac - Safari och Pc - Chrome sdf

Marie Nässen, controller

Ledningsstöd och gemensam administration

Enhetschef Ali Foroutan-Rad
Områdeschef Jonas Kröger
Områdeschef, Drift
Sara Vilhelmsson
Områdeschef, Kundservice
Staffan Ekstedt
Områdeschef, LSGA
Stefan Lundkvist
Bitr områdeschef, Systemutveckling
Therese Strandberg
Områdeschef, Systemutveckling
IT-ansvarig Ingegerd Stenlund
Katalogansvarig Anita Yngvesdotter
Gun-Britt Nordin-Svedberg
Webbansvarig Anja Axelsson
Arbetsmiljöombud Björn Wärmedal
(ersättare)
Jonas Lilja
(ordinarie)
Jonathan Harding
(ordinarie)
Linda Johansson
(ersättare)
Företrädare för lika villkor Helena Yngvesson
Hooshmand Shadman

Kontaktinformation

Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)

Kontaktinformation