Till umu.se

Adjunkt, undervisar i Medieteknik. Webbansvarig på Tillämpad fysik och elektronik.

Jag forskar på resursåtervinning inom hållbara energisystem och forskningen innefattar analyser med röntgen, vid universitetet och på synkrotroner.

Studierektor med ansvar för bemanning av kurser samt inköp av materiel till kurser och lärare. Lektor i medieteknik.

Posdoctoral student at the Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TFE) dedicating his investigations to the field of household energy and air po

Doktorand i energiteknik relaterat till energieffektivitet vid renovering av byggnader

Prefekt Per Hallberg
Biträdande prefekt Dan Boström
Forskning
Erik Näslund
Grundutbildning
Ställföreträdande prefekt Erik Näslund
Studierektor Britt Andersson
Forskarutbildning
Per Kvarnbrink
Staffan Schedin
Studievägledare Catharina Åhgren
Programansvarig Anders Åstrand
Energiteknik (Högskoleingenjör)
Björne Lindberg
Elkraftprogrammet
Fredrik Häggström
Byggteknik
Mohsen Soleimani-Mohseni
Energiteknik (Civilingenjör)
Nils Lundgren
Nät- och kommunikationsteknik
Per Hallberg
Elkraftsteknik
Staffan Grundberg
Processoperatörsprogrammet
Staffan Schedin
Maskinteknik
Stefan Berglund
Medieproducent
Sven Rönnbäck
Robotik och reglerteknik
Thomas Mejtoft
Interaktion och Design
Ville Jalkanen
Elektronik och datorteknik
Administratör Helena Glenge
Ekonomiadministratör
Helena Westman
Studieadministratör
Maria Rönnberg
Institutionssamordnare
Internationell kontaktperson Sven Rönnbäck
IT-ansvarig Leif Johansson
Robert Sjöblom
Katalogansvarig Robert Sjöblom
Webbansvarig Karin Fahlquist
Linda Pommer
Robert Sjöblom
Företrädare för lika villkor Robert Eklund
Sara Bäckström

Sidansvarig: Robert Sjöblom

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik