Till umu.se

Enhetschef Gunilla Stendahl
Områdeschef Olof Malmberg
Administratör Christina Granström Saha
Maria Hammarström
Marika Wahlberg
Maud Lie
IT-ansvarig Wasif Ali
Katalogansvarig Andreas Borgström
Maria Hammarström
Webbansvarig Michael Nordvall
Företrädare för lika villkor Ulrika Bergfors Kriström

Avdelningar


Sidansvarig: Andreas Borgström
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation