Till umu.se

Prefekt Pedher Johansson
Biträdande prefekt Lennart Edblom
Studierektor Frank Drewes
Forskarutbildning, kontaktperson för internationella studenter
Lena Kallin Westin
Stefan Holmgren
Studievägledare Lena Palmquist
Interaktion och design
Marie Nordström
Programansvarig Eddie Wadbro
Beräkningsteknik
Fredrik Georgsson
Jerry Eriksson
Administratör Anne-Lie Persson
Carina Gustafsson
Yvonne Löwstedt
IT-ansvarig Mats Johansson
Katalogansvarig Anne-Lie Persson
Webbansvarig Tomas Forsman
Arbetsmiljöombud Mats Johansson
Brandskyddsombud Mats Johansson
Företrädare för lika villkor Helena Lindgren
Suna Bensch

Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för datavetenskap

Besöksadress