Till umu.se

Föreståndare Lars Westin
Föreståndare
Biträdande föreståndare Fredrik Olsson-Spjut
Katalogansvarig Fredrik Olsson-Spjut
Mattias Källström
Webbansvarig Henrik Norin
Arbetsmiljöombud Jonas Westin
Företrädare för lika villkor Jeanette Kjellberg
ombud
Mats-Olov Olsson
ombud

Kontaktinformation