Till umu.se

Ann Cristin Winroth, universitetslektor

SRW Redaktör utbildning begränsad

Etnologi Museologi

Bo Nilsson, professor

Programansvarig SRW Redaktör utbildning begränsad

Kulturanalysprogrammet Etnologi

Boel Elmroth, universitetsadjunkt

Programansvarig SRW Redaktör utbildning begränsad

Medie- och kommunikationsvetenskap

Christina Svens, universitetslektor

Litteraturvetenskap Filmmanusutbildningen Drama-teater-film

Cia Gustrén, doktorand

Medie- och kommunikationsvetenskap

Elin Leyonberg, universitetsadjunkt

Programansvarig SRW Redaktör utbildning begränsad

Journalistutbildningarna

Elin Leyonberg, universitetsadjunkt

Programansvarig SRW Redaktör utbildning begränsad

Journalistutbildningarna

Elisabeth Hästbacka, universitetslektor

Programansvarig SRW Redaktör utbildning begränsad

Litteraturvetenskap

Elisabeth Hästbacka, universitetslektor

Programansvarig SRW Redaktör utbildning begränsad

Litteraturvetenskap

Gunilla Öman, administratör, institution

Administratör Katalogansvarig IT-ansvarig SRW Redaktör utbildning begränsad

Hans Wiechel, universitetsadjunkt

Arbetsmiljöombud

Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistutbildningarna

Kerstin Engström, universitetslektor

Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistutbildningarna

Per Ringby, professor

Litteraturvetenskap Drama-teater-film

Peter Lexelius, administratör, utbildning

Studierektor Studievägledare Administratör SRW Redaktör utbildning begränsad

Richard Pettersson, universitetslektor

Programansvarig SRW Redaktör utbildning begränsad

Museologi

Richard Pettersson, universitetslektor

Programansvarig SRW Redaktör utbildning begränsad

Museologi

Torkel Molin, universitetslektor

Programansvarig SRW Redaktör utbildning begränsad

Museologi

Torkel Molin, universitetslektor

Programansvarig SRW Redaktör utbildning begränsad

Museologi

Prefekt Karin Ljuslinder
Biträdande prefekt Anders Öhman
Studierektor Annika Egan Sjölander
Forskarutbildning
Peter Lexelius
Grundutbildning
Studievägledare Peter Lexelius
Programansvarig Bo Nilsson
Kulturanalysprogrammet
Boel Elmroth
Medie- o kommunikationsvetenskap
Elin Leyonberg
Journalistik
Elisabeth Hästbacka
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande
Per Holm
Kulturentreprenörprogrammet
Richard Pettersson
Museologiprogrammet
Torkel Molin
Kulturentreprenörprogrammet
Administratör Gunilla Öman
Institutionsadministratör
Kristina Hellman
Ekonomiadministratör
Lena Danielsson
Administrativ samordnare
Peter Lexelius
Utbildningsadministratör
IT-ansvarig Gunilla Öman
Katalogansvarig Gunilla Öman
Webbansvarig Eva Johansson Lönn
Arbetsmiljöombud Hans Wiechel
Företrädare för lika villkor Marika Nordström
SRW Redaktör utbildning begränsad Ann Cristin Winroth
Ann-Catrine Eriksson
Bo Nilsson
Boel Elmroth
Elin Leyonberg
Elisabeth Hästbacka
Gunilla Öman
Margareta Lindblom
Peter Lexelius
Richard Pettersson
Torkel Molin

Sidansvarig: Gunilla Öman
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation