Till umu.se

Föreståndare Lars-Erik Lauritz
Studierektor Pontus Bergh
Studierektor för grundutbildningen
Programansvarig Lars-Erik Lauritz
Föreståndare
IT-ansvarig Eva-Marie Hilli Sandberg
Katalogansvarig Chatrine Westerlund
Eva-Marie Hilli Sandberg
Jenny Nordhall
Webbansvarig Eva-Marie Hilli Sandberg
Arbetsmiljöombud Eva-Marie Hilli Sandberg
Ordinarie
Jenny Sundholm
Ersättare
Brandskyddsombud Conny Tärnklev

Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet