Till umu.se

Föreståndare Eva Svedmark
Administratör Lina Holm
Katalogansvarig Helen Landby
Lina Holm
Webbansvarig Hans-Erik Sjöström
Jonas Lindholm
Karl Idberger
Niklas Brinkfeldt
Arbetsmiljöombud Karl Idberger
Brandskyddsombud Karl Idberger
Företrädare för lika villkor Maria Wester

Sidansvarig: Lina Holm

Utskriftsversion