Till umu.se

Alan Zayed, forskarstuderande

Externt anknutna Religionsvetenskap och teologi

Anders Persson, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Anna Stenund, doktorand

Religionsvetenskap och teologi

Charlott Sandén, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Daniel Lindmark, professor

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Religionsvetenskap och teologi

Elisabeth Raddock, universitetslektor

Företrädare för lika villkor

Religionsvetenskap och teologi

Emil Marklund, doktorand (tjänstledig)

Företrädare för lika villkor

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Fredrik Holmqvist, forskarstuderande

Historia Externt anknutna Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Fredrik Lindborg, datatekniker

Katalogansvarig IT-ansvarig Webbansvarig Arbetsmiljöombud

Inês Félix, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Kamilla Skarström, övrig/annan befattning

Externt anknutna Religionsvetenskap och teologi

Kristina Ledman, forskare

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Kristina Ledman, forskare

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Lars Elenius, professor (tjänstledig)

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Maria Deldén, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Synne Myreböe, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Thomas Girmalm, universitetslektor

Programansvarig

Religionsvetenskap och teologi

Tomas Karlsson, forskarstuderande

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Prefekt Jonas Nilsson
Biträdande prefekt Åsa Karlsson Sjögren
Studierektor Jenny Eklöf
Studievägledare Lars Samuelsson
Studievägledare för filosofi
Mikael Lundmark
Studievägledning för religionsvetenskap och teologi
Peter Lindström
Studievägledare för arkeologi, historia och idéhistoria
Programansvarig Jenny Eklöf
Humanistiskt samhällsprogram, inriktning idéhistoria
Johan Linderholm
Masterprogrammet i miljöarkeologi
Kalle Grill
Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys
Martin Hårdstedt
Masterprogrammet i historiska studier
Peter Holmblad
Arkeologiprogrammet
Peter Lindström
Humanistiskt samhällsprogram, inriktning historia
Thomas Girmalm
Kandidat-, magister- och masterprogram i teologi
Administratör Kristina Adolfsson-Jacobsson
Administrativ samordnare
Linda Edlund
Ekonomiadministratör
Maria Berglind
Studieadministratör för arkeologi och historia
Marie Lundborg Jonsson
Studieadministratör för religionsvetenskap, teologi och kurser inom lärarutbildningen
Ulla-Stina From
Studieadministratör för idéhistoria och filosofi
IT-ansvarig Fredrik Lindborg
Katalogansvarig Fredrik Lindborg
Sandra Olsson
Webbansvarig Fredrik Lindborg
Sandra Olsson
Arbetsmiljöombud Fredrik Lindborg
Brandskyddsombud Johan Linderholm
Företrädare för lika villkor Elisabeth Raddock
Emil Marklund

Sidansvarig: Sandra Olsson
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för idé- och samhällsstudier