Till umu.se

Anders Persson, doktorand

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Historia

Anna Sténs, forskare

Företrädare för lika villkor

Historia

Ann-Christine Falk, forskarstuderande

Religionsvetenskap och teologi

Daniel Lindmark, professor

Historia Religionsvetenskap och teologi Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Emil Marklund, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Fredrik Holmqvist, doktorand

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Historia

Fredrik Lindborg, datatekniker

Katalogansvarig IT-ansvarig Webbansvarig Arbetsmiljöombud

Henrik Åström Elmersjö, postdoktor

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Inês Félix, doktorand

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Historia

Kristina Ledman, forskningsassistent, förste

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Lars Andersson-Hult, doktorand

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Historia

Lars Elenius, professor

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Maria Deldén, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Maria Rönnlund, forskare

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Historia

Peter Norlander, forskarstuderande

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Robert Thorp, forskarstuderande

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Synne Myreböe, doktorand

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Historia

Thomas Girmalm, universitetslektor

Programansvarig

Religionsvetenskap och teologi

Tomas Karlsson, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Prefekt Lena Eskilsson
Biträdande prefekt Philip Buckland
Studierektor Jonas Nilsson
Studievägledare Lars Samuelsson
Studievägledare för filosofi
Mikael Lundmark
Studievägledning för religionsvetenskap och teologi
Peter Lindström
Studievägledare för arkeologi, historia och idéhistoria
Programansvarig Johan Linderholm
Masterprogrammet i miljöarkeologi
Jonas Nilsson
Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys
Martin Hårdstedt
Humanistiskt samhällsprogram och masterprogrammet i historiska studier
Peter Holmblad
Arkeologiprogrammet
Thomas Girmalm
Kandidat-, magister- och masterprogram i teologi
Administratör Britt-Marie Söderqvist Olofsson
Studieadministratör för historia och arkeologi
Kristina Adolfsson-Jacobsson
Administrativ samordnare
Linda Edlund
Ekonomiadministratör
Marie Lundborg Jonsson
Studieadministratör för religionsvetenskap, teologi och kurser inom lärarutbildningen
Ulla-Stina From
Studieadministratör för idéhistoria och filosofi
IT-ansvarig Fredrik Lindborg
Katalogansvarig Britt-Marie Söderqvist Olofsson
Fredrik Lindborg
Sandra Olsson
Webbansvarig Fredrik Lindborg
Sandra Olsson
Arbetsmiljöombud Fredrik Lindborg
Brandskyddsombud Johan Linderholm
Företrädare för lika villkor Anna Sténs
Åsa Karlsson Sjögren

Sidansvarig: Britt-Marie Söderqvist Olofsson
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för idé- och samhällsstudier