Till umu.se

Anders Persson, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Ann-Christine Falk, forskarstuderande

Religionsvetenskap och teologi

Daniel Lindmark, professor

Religionsvetenskap och teologi Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Elisabeth Raddock, universitetslektor

Företrädare för lika villkor

Religionsvetenskap och teologi

Emil Marklund, doktorand

Företrädare för lika villkor

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Fredrik Holmqvist, forskarstuderande

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Fredrik Lindborg, datatekniker

Katalogansvarig IT-ansvarig Webbansvarig Arbetsmiljöombud

Henrik Åström Elmersjö, postdoktor

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Inês Félix, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Kristina Ledman, forskningsassistent, förste

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Kristina Ledman, forskningsassistent, förste

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Lars Andersson-Hult, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Lars Elenius, professor

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Maria Deldén, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Peter Norlander, forskarstuderande

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Robert Thorp, forskarstuderande

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Historia

Synne Myreböe, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Thomas Girmalm, universitetslektor

Programansvarig

Religionsvetenskap och teologi

Tomas Karlsson, doktorand

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Tomas Karlsson, forskningsassistent

Historia Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Prefekt Jonas Nilsson
Biträdande prefekt Åsa Karlsson Sjögren
Studierektor Jenny Eklöf
Studievägledare Lars Samuelsson
Studievägledare för filosofi
Mikael Lundmark
Studievägledning för religionsvetenskap och teologi
Peter Lindström
Studievägledare för arkeologi, historia och idéhistoria
Programansvarig Jenny Eklöf
Humanistiskt samhällsprogram, inriktning idéhistoria
Johan Linderholm
Masterprogrammet i miljöarkeologi
Jonas Nilsson
Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys
Martin Hårdstedt
Masterprogrammet i historiska studier
Peter Holmblad
Arkeologiprogrammet
Peter Lindström
Humanistiskt samhällsprogram, inriktning historia
Thomas Girmalm
Kandidat-, magister- och masterprogram i teologi
Administratör Britt-Marie Söderqvist Olofsson
Studieadministratör för historia och arkeologi
Kristina Adolfsson-Jacobsson
Administrativ samordnare
Linda Edlund
Ekonomiadministratör
Marie Lundborg Jonsson
Studieadministratör för religionsvetenskap, teologi och kurser inom lärarutbildningen
Ulla-Stina From
Studieadministratör för idéhistoria och filosofi
IT-ansvarig Fredrik Lindborg
Katalogansvarig Britt-Marie Söderqvist Olofsson
Fredrik Lindborg
Sandra Olsson
Webbansvarig Fredrik Lindborg
Sandra Olsson
Arbetsmiljöombud Fredrik Lindborg
Brandskyddsombud Johan Linderholm
Företrädare för lika villkor Elisabeth Raddock
Emil Marklund

Sidansvarig: Britt-Marie Söderqvist Olofsson
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för idé- och samhällsstudier