Till umu.se

Fredrik Gärling, administratör, studie

Katalogansvarig Administratör Webbansvarig Brandskyddsombud

Geografi

Ulf Sandqvist, forskare

Företrädare för lika villkor Webbansvarig

Ekonomisk historia

Prefekt Kerstin Westin
Biträdande prefekt Helen Strömberg
Ställföreträdande prefekt Urban Lindgren
Studierektor Lars Larsson
Studierektor Kulturgeografi
Thomas Pettersson
Studievägledare Hans Jörgensen
Studievägledare Ekonomisk historia
Håkan Appelblad
Administratör Fredrik Gärling
Studieadministratör
Lotta Brännlund
Maria Lindström
Ylva Linghult
IT-ansvarig Erik Bäckström
IT-ansvarig
Katalogansvarig Fredrik Gärling
Maria Lindström
Ylva Linghult
Webbansvarig Fredrik Gärling
Ulf Sandqvist
Arbetsmiljöombud Gunnar Lantz
Katarina Haugen
Brandskyddsombud Fredrik Gärling
Företrädare för lika villkor Sabina Bergstén
Företrädare för lika villkor
Ulf Sandqvist

Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia