Till umu.se

Vicerektor Dieter Müller är ansvarig för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet.

Fredrik Gärling, administratör, studie

Katalogansvarig Administratör Brandskyddsombud Webbansvarig

Geografi

Prefekt Kerstin Westin
Biträdande prefekt Helen Strömberg
Ställföreträdande prefekt Urban Lindgren
Studierektor Lars Larsson
Studierektor Kulturgeografi
Thomas Pettersson
Studierektor Ekonomisk historia
Studievägledare Hans Jörgensen
Studievägledare Ekonomisk historia
Håkan Appelblad
Studievägledare Kulturgeografi
Administratör Fredrik Gärling
Studieadministratör
Lotta Brännlund
Ekonomisamordnare
Maria Lindström
Studieadministratör
IT-ansvarig Erik Bäckström
IT-ansvarig
Katalogansvarig Bo Segerstedt
Erik Bäckström
Fredrik Gärling
Maria Lindström
Webbansvarig Fredrik Gärling
Arbetsmiljöombud Gunnar Lantz
Katarina Haugen
Brandskyddsombud Fredrik Gärling
Företrädare för lika villkor Sabina Bergstén
Företrädare för lika villkor

Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia