Till umu.se

Josefin Brodin, universitetsadjunkt

Företrädare för lika villkor Studievägledare

Prefekt Cecilia Olsson
Biträdande prefekt Maria Waling
Ställföreträdande prefekt Annica Nylander
Studierektor Annica Nylander
Studievägledare Josefin Brodin
Programansvarig Sandra Einarsson
Dietistprogrammet
Sofia Rapo
Kostvetarprogrammet
Administratör Maria Bylund
Ekonomiadministratör
Marie Friman
Studieadministratör
IT-ansvarig Marie Friman
Katalogansvarig Maria Bylund
Marie Friman
Webbansvarig Maria Bylund
Arbetsmiljöombud Ewacarin Sehlstedt
Brandskyddsombud Hedda Landfors
Företrädare för lika villkor Ethel Kautto
Josefin Brodin

Sidansvarig: Maria Bylund

Utskriftsversion