Till umu.se

Josefin Brodin, universitetsadjunkt

Studievägledare Företrädare för lika villkor

Prefekt Cecilia Olsson
Biträdande prefekt Maria Waling
Ställföreträdande prefekt Annica Nylander
Studierektor Annica Nylander
Studievägledare Josefin Brodin
Programansvarig Sandra Einarsson
Dietistprogrammet
Sofia Rapo
Kostvetarprogrammet
Administratör Marie Friman
Studieadministratör
IT-ansvarig Marie Friman
Katalogansvarig Marie Friman
Arbetsmiljöombud Ewacarin Sehlstedt
Brandskyddsombud Hedda Landfors
Företrädare för lika villkor Ethel Kautto
Josefin Brodin

Sidansvarig: Marie Friman

Utskriftsversion

Kontaktinformation