......

 
Till umu.se

Birgitta Bäcklund, administratör, ekonomi

Administratör

Öron- näs- och halssjukdomar Psykoterapi Oftalmiatrik Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri

Christer Rönnqvist, administratör, personal

Administratör Katalogansvarig Företrädare för lika villkor Arbetsmiljöombud

Obstetrik och gynekologi

Emma Björk, forskarstuderande

Obstetrik och gynekologi

Helena Harding, samordnare, institution

Administratör Katalogansvarig Arbetsmiljöombud

Öron- näs- och halssjukdomar

Johanna Lidgren, administratör, studie

Administratör Företrädare för lika villkor Arbetsmiljöombud

Psykoterapi

Krister Fredin, timlärare

Professionell utveckling Barn- och ungdomspsykiatri

Krister Tano, universitetslektor/överläkare

Avdelningschef

Öron- näs- och halssjukdomar

Marcus Sjöström, läkare

Öron- näs- och halssjukdomar

Marie Bixo, professor/överläkare

Ställföreträdande prefekt

Obstetrik och gynekologi

Marie Ryding, forskare

Öron- näs- och halssjukdomar

Thorbjörn Holmlund, forskarstuderande

Öron- näs- och halssjukdomar