Till umu.se

Ann Lalos, professor

Avdelningschef Brandskyddsombud

Obstetrik och gynekologi

Anna Holm, läkare

Öron- näs- och halssjukdomar

Arja Lehti, universitetslektor/överläkare

Arbetsmiljöombud

Professionell utveckling

Birgitta Bäcklund, administratör, ekonomi

Administratör

Öron- näs- och halssjukdomar Psykoterapi Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Oftalmiatrik

Christer Rönnqvist, administratör, personal

Katalogansvarig Administratör Företrädare för lika villkor Arbetsmiljöombud

Obstetrik och gynekologi

Helena Harding, samordnare, institution

Administratör Katalogansvarig Arbetsmiljöombud

Öron- näs- och halssjukdomar

Henric Lidström, läkare

Öron- näs- och halssjukdomar

Johanna Lidgren, administratör, studie

Arbetsmiljöombud Företrädare för lika villkor Administratör

Psykoterapi

Jörgen Palm, forskare

Öron- näs- och halssjukdomar

Krister Tano, universitetslektor/överläkare

Avdelningschef Brandskyddsombud

Öron- näs- och halssjukdomar

Lars Hallen, timlärare

Öron- näs- och halssjukdomar

Marcus Sjöström, läkare

Öron- näs- och halssjukdomar

Marie Ryding, forskare

Öron- näs- och halssjukdomar

My Rosén, läkare

Öron- näs- och halssjukdomar

Prefekt Marie Bixo
Avdelningschef Ann Lalos
Enhetschef, Obstetrik & gynekologi
Ellinor Salander Renberg
Enhetschef, Psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri och Psykoterapi
Fatima Pedrosa-Domellöf
Enhetschef, Oftalmiatrik
Fredrik Karlsson
Enhetschef, Logopedi
Krister Tano
Enhetschef ÖNH
Magnus Domellöf
Enhetschef, Pediatrik
Studierektor Annika Vikström
Logopedi
Ylva Semelius
Programansvarig Anita Lassinantti Blom
Psykoterapeutprogrammet med Psykodynamisk inriktning
Britta Sundberg
Psykoterapeutprogrammet inriktning Barn Ungdom
Administratör Anne-Lie Gunnarsson
Studieadministratör Enheten för professionell utveckling och UGL
Birgitta Bäcklund
Ekonomiadministratör BUP, Oftalmiatrik, Psykiatri, Psykoterapi och ÖNH
Christer Rönnqvist
Ekonomi: Obstetrik o Gynekologi; Personal: Institutionen för Klinisk vetenskap
Helena Harding
Institutionssamordnare, Inst för klinisk vetenskap
Johanna Lidgren
Studieadministratör Psykoterapi
Karin Moström
Studieadministratör Professionell utveckling, Forskarutbildningsadministratör Peditrik, Obgyn och Professionell utveckling
Marika Falk
Kurssekreterare T11 Läkarprogrammet
Marlene Engström
Ekonomiadministratör Logopedi och Pediatrik
Maud Normark
Studieadministratör Logopedi och Barn- och ungdomspsykiatri
Tomas Jacobsson
Kurssekreterare T9, Läkarprogrammet
IT-ansvarig Anders Asplund
Systemadministratör och kontaktperson IT-frågor
Katalogansvarig Christer Rönnqvist
Helena Harding
Webbansvarig Anders Asplund
Arbetsmiljöombud Annelie Nordin Adolfsson
Psykiatri
Arja Lehti
Professionell utveckling
Christer Rönnqvist
Klinisk vetenskap
Elisabeth Zingmark
Obstetrik o gynekologi
Helena Harding
ÖNH
Johanna Lidgren
Psykoterapi
Karin Brunnegård
Logopedi
Susanne Lindquist
Pediatrik
Brandskyddsombud Ann Lalos
Obstetrik och gynekologi
Ellinor Salander Renberg
Psykiatri, BUP och Psykoterapi
Fatima Pedrosa-Domellöf
Oftalmiatrik
Fredrik Karlsson
Logopedi
Krister Tano
Öron-, näs- och halssjukdomar
Magnus Domellöf
Pediatrik
Martin Fahlström
Professionell utveckling
Företrädare för lika villkor Christer Rönnqvist
Johanna Lidgren

Sidansvarig: Christer Rönnqvist
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation