Till umu.se

Anna Bengtsson, timlärare

Professionell utveckling

Anna Saric, timlärare

Professionell utveckling

Birgitta Bäcklund, administratör, ekonomi

Administratör

Öron- näs- och halssjukdomar Psykoterapi Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Oftalmiatrik

Emma Björk, forskarstuderande

Obstetrik och gynekologi

Helena Harding, samordnare, institution

Arbetsmiljöombud Katalogansvarig Administratör

Öron- näs- och halssjukdomar

Johanna Lidgren, administratör, studie

Arbetsmiljöombud Administratör

Psykoterapi Oftalmiatrik

Krister Fredin, timlärare

Barn- och ungdomspsykiatri Professionell utveckling

Krister Tano, universitetslektor/överläkare

Avdelningschef

Öron- näs- och halssjukdomar

Lars Hallen, universitetslektor/överläkare

Företrädare för lika villkor

Öron- näs- och halssjukdomar

Lena Molander, timlärare

Professionell utveckling

Marie Bixo, professor/överläkare

Ställföreträdande prefekt

Obstetrik och gynekologi

Marie Ryding, forskare

Öron- näs- och halssjukdomar

Maud Normark, administratör, studie

Administratör Katalogansvarig

Barn- och ungdomspsykiatri Logopedi

Peter Flank, doktorand

Professionell utveckling

Thorbjörn Holmlund, forskarstuderande

Öron- näs- och halssjukdomar

Thorbjörn Holmlund, doktorand

Öron- näs- och halssjukdomar

Prefekt Christina Linden
Ställföreträdande prefekt Marie Bixo
Avdelningschef Ann Lalos
Enhetschef, Obstetrik & gynekologi
Ellinor Salander Renberg
Fatima Pedrosa-Domellöf
Fredrik Karlsson
Krister Tano
Magnus Domellöf
Studierektor Annika Vikström
Logopedi
Ylva Semelius
Programansvarig Anita Lassinantti Blom
Psykoterapeutprogrammet med Psykodynamisk inriktning
Britta Sundberg
Ingela Fredin
Administratör Anne-Lie Gunnarsson
Studieadministratör Enheten för professionell utveckling och UGL
Birgitta Bäcklund
Eva Flygare Sånglöf
Helena Harding
Johanna Lidgren
Karin Moström
Marika Falk
Maud Normark
IT-ansvarig Anders Asplund
Systemadministratör och kontaktperson IT-frågor
Katalogansvarig Helena Harding
Maud Normark
Webbansvarig Anders Asplund
Arbetsmiljöombud Anders Behndig
Oftalmiatrik
Annelie Nordin
Elisabeth Zingmark
Eva Flygare Sånglöf
Helena Harding
Johanna Lidgren
Susanne Lindquist
Företrädare för lika villkor Lars Hallen
Jämställdhetsföreträdare, Klinisk vetenskap

Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation