Till umu.se

Anna Holm, läkare

Öron- näs- och halssjukdomar

Birgitta Bäcklund, administratör, ekonomi

Administratör

Psykiatri Öron- näs- och halssjukdomar Psykoterapi Barn- och ungdomspsykiatri Oftalmiatrik

Christer Rönnqvist, administratör, personal

Administratör Katalogansvarig Företrädare för lika villkor Arbetsmiljöombud

Obstetrik och gynekologi

Emma Björk, forskarstuderande

Obstetrik och gynekologi

Helena Harding, samordnare, institution

Administratör Katalogansvarig Arbetsmiljöombud

Öron- näs- och halssjukdomar

Johanna Lidgren, administratör, studie

Arbetsmiljöombud Företrädare för lika villkor Administratör

Psykoterapi

Jörgen Palm, forskare

Öron- näs- och halssjukdomar

Krister Fredin, timlärare

Professionell utveckling Barn- och ungdomspsykiatri

Krister Tano, universitetslektor/överläkare

Avdelningschef

Öron- näs- och halssjukdomar

Lars Hallen, timlärare

Öron- näs- och halssjukdomar

Marcus Sjöström, läkare

Öron- näs- och halssjukdomar

Marie Bixo, professor/överläkare

Biträdande prefekt

Obstetrik och gynekologi

Marie Ryding, forskare

Öron- näs- och halssjukdomar

My Rosén, läkare

Öron- näs- och halssjukdomar

Prefekt Christina Linden
Biträdande prefekt Marie Bixo
Avdelningschef Ann Lalos
Enhetschef, Obstetrik & gynekologi
Ellinor Salander Renberg
Enhetschef, Psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri och Psykoterapi
Fatima Pedrosa-Domellöf
Enhetschef, Oftalmiatrik
Fredrik Karlsson
Enhetschef, Logopedi
Krister Tano
Enhetschef ÖNH
Magnus Domellöf
Enhetschef, Pediatrik
Studierektor Annika Vikström
Logopedi
Ylva Semelius
Programansvarig Anita Lassinantti Blom
Psykoterapeutprogrammet med Psykodynamisk inriktning
Britta Sundberg
Psykoterapeutprogrammet inriktning Barn Ungdom
Administratör Anne-Lie Gunnarsson
Studieadministratör Enheten för professionell utveckling och UGL
Birgitta Bäcklund
Ekonomiadministratör BUP, Oftalmiatrik, Psykiatri, Psykoterapi och ÖNH
Christer Rönnqvist
Ekonomi: Obstetrik o Gynekologi; Personal: Institutionen för Klinisk vetenskap
Helena Harding
Institutionssamordnare, Inst för klinisk vetenskap
Johanna Lidgren
Studieadministratör Psykoterapi
Karin Moström
Kurssekreterare T11 Läkarprogrammet
Marika Falk
Kurssekreterare T9, Läkarprogrammet
Marlene Engström
Ekonomiadministratör Logopedi och Pediatrik
Maud Normark
Studieadministratör Logopedi och Barn- och ungdomspsykiatri
IT-ansvarig Anders Asplund
Systemadministratör och kontaktperson IT-frågor
Katalogansvarig Christer Rönnqvist
Helena Harding
Webbansvarig Anders Asplund
Arbetsmiljöombud Anders Behndig
Oftalmiatrik
Annelie Nordin Adolfsson
Psykiatri
Christer Rönnqvist
Elisabeth Zingmark
Obstetrik o gynekologi
Helena Harding
ÖNH
Johanna Lidgren
Psykoterapi
Karin Brunnegård
Logopedi
Susanne Lindquist
Pediatrik
Företrädare för lika villkor Christer Rönnqvist
Johanna Lidgren

Sidansvarig: Helena Harding
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation