Till umu.se

Anna Holm, läkare

Öron- näs- och halssjukdomar

Birgitta Bäcklund, administratör, ekonomi

Administratör

Öron- näs- och halssjukdomar Oftalmiatrik Barn- och ungdomspsykiatri Psykoterapi Psykiatri

Christer Rönnqvist, administratör, personal

Arbetsmiljöombud Företrädare för lika villkor Administratör Katalogansvarig

Obstetrik och gynekologi

Emma Björk, forskarstuderande

Obstetrik och gynekologi

Helena Harding, samordnare, institution

Katalogansvarig Arbetsmiljöombud Administratör

Öron- näs- och halssjukdomar

Johanna Lidgren, administratör, studie

Administratör Företrädare för lika villkor Arbetsmiljöombud

Psykoterapi

Krister Fredin, timlärare

Professionell utveckling Barn- och ungdomspsykiatri

Krister Tano, universitetslektor/överläkare

Avdelningschef

Öron- näs- och halssjukdomar

Lars Hallen, timlärare

Öron- näs- och halssjukdomar

Marcus Sjöström, läkare

Öron- näs- och halssjukdomar

Marie Bixo, professor/överläkare

Biträdande prefekt

Obstetrik och gynekologi

Marie Ryding, forskare

Öron- näs- och halssjukdomar

Thorbjörn Holmlund, forskarstuderande

Öron- näs- och halssjukdomar