Till umu.se

Birgitta Bäcklund, administratör, ekonomi

Administratör

Barn- och ungdomspsykiatri Öron- näs- och halssjukdomar Psykoterapi Oftalmiatrik Psykiatri

Christer Rönnqvist, administratör, personal

Katalogansvarig Företrädare för lika villkor Administratör

Obstetrik och gynekologi

Emma Björk, forskarstuderande

Obstetrik och gynekologi

Eva Flygare Sånglöf, administratör, studie

Administratör Arbetsmiljöombud

Professionell utveckling

Helena Harding, samordnare, institution

Administratör Katalogansvarig Arbetsmiljöombud

Öron- näs- och halssjukdomar

Johanna Lidgren, administratör, studie

Administratör Arbetsmiljöombud

Psykoterapi Oftalmiatrik

Krister Fredin, timlärare

Professionell utveckling Barn- och ungdomspsykiatri

Krister Tano, universitetslektor/överläkare

Avdelningschef

Öron- näs- och halssjukdomar

Lars Hallen, universitetslektor/överläkare

Företrädare för lika villkor

Öron- näs- och halssjukdomar

Marie Bixo, professor/överläkare

Ställföreträdande prefekt

Obstetrik och gynekologi

Marie Ryding, forskare

Öron- näs- och halssjukdomar