Till umu.se

Birgitta Bäcklund, administratör, ekonomi

Administratör

Öron- näs- och halssjukdomar Barn- och ungdomspsykiatri Psykoterapi Oftalmiatrik Psykiatri

Christer Rönnqvist, administratör, personal

Företrädare för lika villkor Administratör Arbetsmiljöombud Katalogansvarig

Obstetrik och gynekologi

Emma Björk, forskarstuderande

Obstetrik och gynekologi

Eva Flygare Sånglöf, administratör, studie

Arbetsmiljöombud Administratör

Professionell utveckling

Helena Harding, samordnare, institution

Administratör Katalogansvarig Arbetsmiljöombud

Öron- näs- och halssjukdomar

Johanna Lidgren, administratör, studie

Administratör Företrädare för lika villkor Arbetsmiljöombud

Oftalmiatrik Psykoterapi

Krister Fredin, timlärare

Professionell utveckling Barn- och ungdomspsykiatri

Krister Tano, universitetslektor/överläkare

Avdelningschef

Öron- näs- och halssjukdomar

Marie Bixo, professor/överläkare

Ställföreträdande prefekt

Obstetrik och gynekologi

Marie Ryding, forskare

Öron- näs- och halssjukdomar