Till umu.se

Birgitta Bäcklund, administratör, ekonomi

Administratör

Barn- och ungdomspsykiatri Psykoterapi Öron- näs- och halssjukdomar Oftalmiatrik Psykiatri

Christer Rönnqvist, administratör, personal

Katalogansvarig Företrädare för lika villkor Administratör

Obstetrik och gynekologi

Emma Björk, forskarstuderande

Obstetrik och gynekologi

Eva Flygare Sånglöf, administratör, studie

Administratör Arbetsmiljöombud

Professionell utveckling

Helena Harding, samordnare, institution

Administratör Katalogansvarig Arbetsmiljöombud

Öron- näs- och halssjukdomar

Johanna Lidgren, administratör, studie

Administratör Arbetsmiljöombud

Psykoterapi Oftalmiatrik

Krister Fredin, timlärare

Professionell utveckling Barn- och ungdomspsykiatri

Krister Tano, universitetslektor/överläkare

Avdelningschef

Öron- näs- och halssjukdomar

Lars Hallen, universitetslektor/överläkare

Företrädare för lika villkor

Öron- näs- och halssjukdomar

Marie Bixo, professor/överläkare

Ställföreträdande prefekt

Obstetrik och gynekologi

Marie Ryding, forskare

Öron- näs- och halssjukdomar

Maud Normark, administratör, studie

Katalogansvarig Administratör

Logopedi Barn- och ungdomspsykiatri

Prefekt Christina Linden
Ställföreträdande prefekt Marie Bixo
Avdelningschef Ann Lalos
Enhetschef, Obstetrik & gynekologi
Ellinor Salander Renberg
Enhetschef, Psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri och Psykoterapi
Fatima Pedrosa-Domellöf
Enhetschef, Oftalmiatrik
Fredrik Karlsson
Enhetschef, Logopedi
Krister Tano
Enhetschef ÖNH
Magnus Domellöf
Enhetschef, Pediatrik
Studierektor Annika Vikström
Logopedi
Ylva Semelius
Programansvarig Anita Lassinantti Blom
Psykoterapeutprogrammet med Psykodynamisk inriktning
Britta Sundberg
Psykoterapeutprogrammet inriktning Barn Ungdom
Ingela Fredin
Psykoterapeutprogrammet inriktning Familj
Administratör Anne-Lie Gunnarsson
Studieadministratör Enheten för professionell utveckling och UGL
Birgitta Bäcklund
Ekonomiadministratör BUP, Oftalmiatrik, Psykiatri, Psykoterapi och ÖNH
Christer Rönnqvist
Ekonomi: Obstetrik o Gynekologi; Personal: Institutionen för Klinisk vetenskap
Eva Flygare Sånglöf
Studieadministratör Enheten för professionell utveckling
Helena Harding
Institutionssamordnare, Inst för klinisk vetenskap
Johanna Lidgren
Studieadministratör Psykoterapi
Karin Moström
Kurssekreterare T11 Läkarprogrammet
Marika Falk
Kurssekreterare T9, Läkarprogrammet
Marlene Engström
Ekonomiadministratör Logopedi och Pediatrik
Maud Normark
Studieadministratör Logopedi och Barn- och ungdomspsykiatri
IT-ansvarig Anders Asplund
Systemadministratör och kontaktperson IT-frågor
Katalogansvarig Christer Rönnqvist
Helena Harding
Maud Normark
Webbansvarig Anders Asplund
Arbetsmiljöombud Anders Behndig
Oftalmiatrik
Annelie Nordin
Psykiatri
Elisabeth Zingmark
Obstetrik o gynekologi
Eva Flygare Sånglöf
Professionell utveckling
Helena Harding
Inst för Klinisk vetenskap
Johanna Lidgren
Psykoterapi
Susanne Lindquist
Pediatrik
Företrädare för lika villkor Christer Rönnqvist
Lars Hallen

Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02