Till umu.se

Birgitta Bäcklund, administratör, ekonomi

Administratör

Öron- näs- och halssjukdomar Psykoterapi Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Oftalmiatrik

Christer Rönnqvist, administratör, personal

Arbetsmiljöombud Företrädare för lika villkor Administratör Katalogansvarig

Obstetrik och gynekologi

Emma Björk, forskarstuderande

Obstetrik och gynekologi

Eva Flygare Sånglöf, administratör, studie

Administratör Arbetsmiljöombud

Professionell utveckling

Eva Zeisig, universitetslektor

Professionell utveckling

Helena Harding, samordnare, institution

Administratör Katalogansvarig Arbetsmiljöombud

Öron- näs- och halssjukdomar

Johanna Lidgren, administratör, studie

Arbetsmiljöombud Företrädare för lika villkor Administratör

Psykoterapi Oftalmiatrik

Krister Fredin, timlärare

Professionell utveckling Barn- och ungdomspsykiatri

Krister Tano, universitetslektor/överläkare

Avdelningschef

Öron- näs- och halssjukdomar

Marcus Sjöström, läkare

Öron- näs- och halssjukdomar

Marie Bixo, professor/överläkare

Ställföreträdande prefekt

Obstetrik och gynekologi

Marie Ryding, forskare

Öron- näs- och halssjukdomar

Thorbjörn Holmlund, forskarstuderande

Öron- näs- och halssjukdomar