Till umu.se

Anna Holm, läkare

Öron- näs- och halssjukdomar

Birgitta Bäcklund, administratör, ekonomi

Administratör

Öron- näs- och halssjukdomar Psykoterapi Oftalmiatrik Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri

Christer Rönnqvist, administratör, personal

Arbetsmiljöombud Företrädare för lika villkor Katalogansvarig Administratör

Obstetrik och gynekologi

Emma Björk, forskarstuderande

Obstetrik och gynekologi

Helena Harding, samordnare, institution

Administratör Katalogansvarig Arbetsmiljöombud

Öron- näs- och halssjukdomar

Johanna Lidgren, administratör, studie

Arbetsmiljöombud Företrädare för lika villkor Administratör

Psykoterapi

Krister Fredin, timlärare

Barn- och ungdomspsykiatri Professionell utveckling

Krister Tano, universitetslektor/överläkare

Avdelningschef

Öron- näs- och halssjukdomar

Lars Hallen, timlärare

Öron- näs- och halssjukdomar

Marcus Sjöström, läkare

Öron- näs- och halssjukdomar

Marie Bixo, professor/överläkare

Ställföreträdande prefekt

Obstetrik och gynekologi

Marie Ryding, forskare

Öron- näs- och halssjukdomar

Thorbjörn Holmlund, forskarstuderande

Öron- näs- och halssjukdomar