Till umu.se

Birgitta Bäcklund, administratör, ekonomi

Administratör

Öron- näs- och halssjukdomar Barn- och ungdomspsykiatri Psykoterapi Oftalmiatrik Psykiatri

Christer Rönnqvist, administratör, personal

Arbetsmiljöombud Administratör Katalogansvarig Företrädare för lika villkor

Obstetrik och gynekologi

Emma Björk, forskarstuderande

Obstetrik och gynekologi

Eva Flygare Sånglöf, administratör, studie

Arbetsmiljöombud Administratör

Professionell utveckling

Helena Harding, samordnare, institution

Administratör Katalogansvarig Arbetsmiljöombud

Öron- näs- och halssjukdomar

Johanna Lidgren, administratör, studie

Administratör Arbetsmiljöombud Företrädare för lika villkor

Oftalmiatrik Psykoterapi

Krister Fredin, timlärare

Barn- och ungdomspsykiatri Professionell utveckling

Krister Tano, universitetslektor/överläkare

Avdelningschef

Öron- näs- och halssjukdomar

Marcus Sjöström, läkare

Öron- näs- och halssjukdomar

Marie Bixo, professor/överläkare

Ställföreträdande prefekt

Obstetrik och gynekologi

Marie Ryding, forskare

Öron- näs- och halssjukdomar