Till umu.se

Caroline Karlsson, personalspecialist

Handläggare för lika villkor

HR Stöd och service (HRSS)

Ebba Moritz, utvecklingskonsult

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Hanna Karlsson, administratör

Katalogansvarig

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Lena Lejon, utvecklingskonsult

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Yvonne Andersson, chef, personal

Enhetschef

Personal- och organisationsutveckling (POU)


Sidansvarig: Åsa Lundvall
2014-06-02

Utskriftsversion