Till umu.se

Caroline Karlsson, personalspecialist

Handläggare för lika villkor

HR Stöd och service (HRSS)

Ebba Moritz, utvecklingskonsult

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Lena Lejon, utvecklingskonsult

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Yvonne Andersson, chef, personal

Enhetschef

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Åsa Lundvall, administratör (tjänstledig)

IT-ansvarig Katalogansvarig

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Enhetschef Yvonne Andersson
Områdeschef Ann-Christin Edlund
Administratör Åsa Lundvall
IT-ansvarig Åsa Lundvall
Katalogansvarig Åsa Lundvall
Arbetsmiljöombud Pernilla Jonsson
Handläggare för lika villkor Caroline Karlsson

Sidansvarig: Åsa Lundvall
2014-06-02

Utskriftsversion