Till umu.se

Ebba Moritz, utvecklingskonsult

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Hanna Karlsson, administratör

Katalogansvarig IT-ansvarig Webbansvarig

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Lena Lejon, utvecklingskonsult

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Enhetschef Lars Nordlander
Områdeschef Ann-Christin Edlund
Administratör Hanna Karlsson
IT-ansvarig Hanna Karlsson
Katalogansvarig Hanna Karlsson
Webbansvarig Hanna Karlsson
Arbetsmiljöombud Pernilla Jonsson
Handläggare för lika villkor Caroline Henrysson

Sidansvarig: Hanna Karlsson
2014-06-02

Utskriftsversion