Till umu.se

Anders Sjöström, konsult

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Ebba Moritz, utvecklingskonsult

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Ellen Jacobsson, projektledare

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Lena Lejon, utvecklingskonsult

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Sylvia Orädd, utvecklingskonsult

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Yvonne Andersson, chef, personal

Enhetschef

Personal- och organisationsutveckling (POU)

Åsa Lundvall, administratör

Katalogansvarig IT-ansvarig

Personal- och organisationsutveckling (POU)


Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion