Till umu.se

Prefekt Ulf Ahlgren
Administratör Lina Sollen
Ekonomisamordnare
IT-ansvarig Stefan Norlin
Katalogansvarig Lina Sollen
Arbetsmiljöombud Jurate Straseviciene
Brandskyddsombud Fredrik Backlund
Företrädare för lika villkor Lars Nilsson
Lena Gunhaga

Sidansvarig: Lina Sollen

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)