Till umu.se

Prefekt Anna Lindqvist
Biträdande prefekt Eva Skåreus
Studierektor Stigbjörn Lestander
Studievägledare Stigbjörn Lestander
Administratör Björn Oplaat
Ekonomisamordnare
Ewa Höök
Ekonomi administratör (VIK)
Maria Berglind
Studieadm.
IT-ansvarig Emil Lindqvist
Mikael Heinonen
Torbjörn Sandgren
Katalogansvarig Maria Berglind
Webbansvarig Emil Lindqvist
Arbetsmiljöombud Magnus Wink
Brandskyddsombud Martin Flood
Företrädare för lika villkor Britt Marie Styrke
Företrädare för lika villkor
Erik Sigurdson
Företrädare för lika villkor

Sidansvarig: Maria Berglind
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation