Till umu.se

Prefekt Anna Lindqvist
Biträdande prefekt Eva Skåreus
Studierektor T Stigbjörn Lestander
Studievägledare T Stigbjörn Lestander
Administratör Maria Berglind
Studieadm.
IT-ansvarig Emil Lindqvist
Torbjörn Sandgren
Katalogansvarig Maria Berglind
Webbansvarig Emil Lindqvist
Ingemar Almeros
Arbetsmiljöombud Inger Landström
Magnus Wink
Brandskyddsombud Martin Flood
Företrädare för lika villkor Britt Marie Styrke
Företrädare för lika villkor
Erik Sigurdson
Företrädare för lika villkor

Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen