Till umu.se

Föreståndare Johan Wikner
Biträdande föreståndare Jan Albertsson
Administratör Monica Johansson
IT-ansvarig Jonas Wester
Katalogansvarig Monica Johansson
Webbansvarig Andrea Gillgren
Arbetsmiljöombud Mikael Molin
Jämställdhetsombud Monica Johansson

Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation