Till umu.se

Monica Johansson, administratör, ekonomi

Katalogansvarig Administratör Företrädare för lika villkor

Föreståndare Johan Wikner
Biträdande föreståndare Jan Albertsson
Administratör Monica Johansson
IT-ansvarig Jonas Wester
Katalogansvarig Monica Johansson
Webbansvarig Kristina Viklund
Arbetsmiljöombud Mikael Molin
Företrädare för lika villkor Monica Johansson

Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation