Till umu.se

Monica Johansson, administratör, ekonomi

Administratör Företrädare för lika villkor Katalogansvarig

Föreståndare Johan Wikner
Biträdande föreståndare Jan Albertsson
Administratör Monica Johansson
IT-ansvarig Jonas Wester
Katalogansvarig Monica Johansson
Webbansvarig Kristina Viklund
Arbetsmiljöombud Martina Jeuthe
Företrädare för lika villkor Monica Johansson

Sidansvarig: Monica Johansson
2014-06-02

Utskriftsversion