Till umu.se

Föreståndare Olof Johansson
Studierektor Helene Ärlestig
Utbildningsledarskap
Monika Törnsen
Utbildningsledarskap
Administratör Ewa Morén
Administratör
Katalogansvarig Christina Boström
Marie Olsson
Webbansvarig Anna Palmgren Vahlroos

Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation