Till umu.se

Anders Rietz, läkare

Rättsmedicin Anknuten

Bertil Sawert, universitetsadjunkt

Studievägledare Brandskyddsombud Internationell kontaktperson

Arbetsterapi

Ingela Lagerqvist, universitetsadjunkt

Brandskyddsombud Internationell kontaktperson

Fysioterapi

Johanna Loisel, läkare

Rättsmedicin Anknuten

Linda Spinord, doktorand

Rehabiliteringsmedicin Anknuten

Margareta Lindberg, universitetslektor

Ställföreträdande prefekt Avdelningschef Studierektor

Arbetsterapi

Ulla Kroksmark, timlärare

Arbetsterapi Anknuten

Xiaolei Hu, forskare

Rehabiliteringsmedicin Anknuten

Prefekt Ann Sörlin
Ställföreträdande prefekt Margareta Lindberg
Avdelningschef Anders Eriksson
Enheten för Rättsmedicin
Apostolos Theos
Enheten för Idrottsmedicin
Birgit Enberg
Enheten för Fysioterapi
Margareta Lindberg
Enheten för Arbetsterapi
Peter Nordström
Enheten för Geriatrik
Studierektor Birgit Enberg
Enheten för Fysioterapi
Margareta Lindberg
Enheten för Arbetsterapi
Studievägledare Bertil Sawert
Enheten för Arbetsterapi
Carin From
Enheten för Fysioterapi
Administratör Anna Nyman
Enheten för Rättsmedicin
Britt-Marie Eliasson
Enheten för Idrottsmedicin
Chatarina Carlen
Enheten för Geriatrik
Christina Jacobsson
Administrativ samordnare
Christina Lindberg
Enheten för Arbetsterapi
Ewa Johansson
Enheten för Idrottsmedicin
Marie Blomqvist Larsson
Enheten för Fysioterapi
Monica Sörman
Enheten för Idrottsmedicin
Internationell kontaktperson Anncristine Fjellman-Wiklund
Enheten för Fysioterapi
Bertil Sawert
Enheten för Arbetsterapi
Caroline Fischl
Enheten för Arbetsterapi
Ingela Lagerqvist
Enheten för Fysioterapi
IT-ansvarig Larry Fredriksson
Katalogansvarig Christina Lindberg
Webbansvarig Britt-Marie Eliasson
Inst för samhällsmedicin och rehabilitering
Arbetsmiljöombud Elin Granholm
Enheten för Arbetsterapi
Therese Stenlund
Enheten för Fysioterapi
Brandskyddsombud Bertil Sawert
Enheten för Arbetsterapi
Ingela Lagerqvist
Enheten för Fysioterapi

Kontaktinformation

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Besöksadress