Till umu.se

Bertil Sawert, universitetsadjunkt

Internationell kontaktperson Brandskyddsombud Studievägledare

Arbetsterapi

Ingela Lagerqvist, universitetsadjunkt

Internationell kontaktperson Brandskyddsombud

Fysioterapi

Margareta Lindberg, universitetslektor

Studierektor Avdelningschef Biträdande prefekt

Arbetsterapi

Mehmed Novo, överläkare

Rehabiliteringsmedicin

Prefekt Ann Sörlin
Biträdande prefekt Margareta Lindberg
Avdelningschef Anders Eriksson
Enheten för Rättsmedicin
Kerstin Waling
Enheten för Fysioterapi
Margareta Lindberg
Enheten för Arbetsterapi
Richard Levi
Enheten för Rehabiliteringsmedicin
Yngve Gustafson
Enheten för Geriatrik
Studierektor Kerstin Waling
Enheten för Fysioterapi
Margareta Lindberg
Enheten för Arbetsterapi
Studievägledare Bertil Sawert
Enheten för Arbetsterapi
Carin From
Enheten för Fysioterapi
Administratör Anna Nyman
Enheten för Rättsmedicin
Britt-Marie Eliasson
Enheten för Idrottsmedicin
Chatarina Carlen
Enheten för Geriatrik
Christina Jacobsson
Administrativ samordnare
Christina Lindberg
Enheten för Arbetsterapi
Marie Blomqvist Larsson
Enheten för Fysioterapi
Monica Sörman
Enheten för Idrottsmedicin
Internationell kontaktperson Anncristine Fjellman-Wiklund
Enheten för Fysioterapi
Bertil Sawert
Enheten för Arbetsterapi
Caroline Fischl
Enheten för Arbetsterapi
Ingela Lagerqvist
Enheten för Fysioterapi
IT-ansvarig Larry Fredriksson
Katalogansvarig Christina Lindberg
Webbansvarig Britt-Marie Eliasson
Enheten för Idrottsmedicin
Sara Lundell
Enheten för Fysioterapi
Arbetsmiljöombud Elin Granholm
Enheten för Arbetsterapi
Therese Stenlund
Enheten för Fysioterapi
Brandskyddsombud Bertil Sawert
Enheten för Arbetsterapi
Ingela Lagerqvist
Enheten för Fysioterapi

Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering