Till umu.se

Margareta Lindberg, universitetslektor

Studierektor Avdelningschef Biträdande prefekt

Arbetsterapi

Mehmed Novo, överläkare

Rehabiliteringsmedicin

Nils Berginström, doktorand

Geriatrik Rehabiliteringsmedicin

Prefekt Ann Sörlin
Biträdande prefekt Margareta Lindberg
Avdelningschef Anders Eriksson
Enheten för Rättsmedicin
Kerstin Waling
Margareta Lindberg
Richard Levi
Yngve Gustafson
Studierektor Kerstin Waling
Enheten för Sjukgymnastik
Margareta Lindberg
Studievägledare Bertil Sawert
Enheten för Arbetsterapi
Birgit Enberg
Administratör Anna Nyman
Enheten för Rättsmedicin
Christina Jacobsson
Christina Lindberg
Marie Blomqvist Larsson
Internationell kontaktperson Marjatta Boberg
IT-ansvarig Larry Fredriksson
Katalogansvarig Christina Lindberg
Webbansvarig Sara Lundell
Enheten för sjukgymnastik

Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering