Till umu.se

Margareta Lindberg, universitetslektor

Avdelningschef Studierektor Biträdande prefekt

Arbetsterapi

Mehmed Novo, överläkare

Rehabiliteringsmedicin

Nils Berginström, doktorand

Geriatrik Rehabiliteringsmedicin

Nils Berginström, doktorand

Geriatrik Rehabiliteringsmedicin

Prefekt Ann Sörlin
Biträdande prefekt Margareta Lindberg
Avdelningschef Anders Eriksson
Enheten för Rättsmedicin
Kerstin Waling
Enheten för Fysioterapi
Margareta Lindberg
Enheten för Arbetsterapi
Richard Levi
Enheten för Rehabiliteringsmedicin
Yngve Gustafson
Enheten för Geriatrik
Studierektor Kerstin Waling
Enheten för Fysioterapi
Margareta Lindberg
Enheten för Arbetsterapi
Studievägledare Bertil Sawert
Enheten för Arbetsterapi
Birgit Enberg
Enheten för Fysioterapi
Administratör Anna Nyman
Enheten för Rättsmedicin
Chatarina Carlen
Enheten för Geriatrik
Christina Jacobsson
Administrativ samordnare
Christina Lindberg
Enheten för Arbetsterapi
Marie Blomqvist Larsson
Enheten för Fysioterapi
Internationell kontaktperson Marjatta Boberg
IT-ansvarig Larry Fredriksson
Katalogansvarig Christina Lindberg
Webbansvarig Britt-Marie Eliasson
Enheten för Idrottsmedicin
Sara Lundell
Enheten för Fysioterapi

Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering