Till umu.se

Kanslichef Jeanette Dareblom
Avdelningschef Peder Alex
Administratör Christine Hellander Lövtrup
Budgetsamordnare. Ansvarar för budget, uppföljning, bokslut och andra ekonomiska frågor inom fakulteten. Fungerar som institutionernas kontaktperson. Ger information och utbildning inom dessa områden.
Erik Lindenius
Utbildningsledare
Gunilla Lindkvist-Lindholm
Personalsekreterare. Ansvarar för de flesta personalfrågorna inom fakulteten och bistår institutionerna i deras arbete med personalfrågor. Fungerar också som sekreterare i fakultetens anställningskommitté för universitetslektorer och i fakultetens arbetsmiljögrupp.
Kathrine Flyborg
Kanslisekreterare. Ansvarar för kansliets löpande administrativa och ekonomiska arbete. Sekreterare i fakultetsnämnd och Arbetsutskott.
Peder Alex
Per Melander
Informatör. Ansvar för intern och extern information. Skriver pressmeddelanden och artiklar samt bistår journalister att hitta rätt person när de söker experter. Tar fram informationsmaterial om forskning och utbildning. Arrangerar populärvetenskapliga evenemang. Ansvarar också nyhetsbladet Humfaktuellt som riktar sig till våra anställda. Ansvarar också för fakultetens webbplats.
Therese Ekström
Informatör. Therese kommer att ha huvudansvar för utbildningskommunikation, t ex mässor/gymnasiebesök, studentambassadörsutbildning, "student för en dag", sommarringning, olika kampanjer osv.
Katalogansvarig Kathrine Flyborg
Webbansvarig Per Melander
Informatör. Ansvar för intern och extern information. Skriver pressmeddelanden och artiklar samt bistår journalister att hitta rätt person när de söker experter. Tar fram informationsmaterial om forskning och utbildning. Arrangerar populärvetenskapliga evenemang. Ansvarar också nyhetsbladet Humfaktuellt som riktar sig till våra anställda. Ansvarar också för fakultetens webbplats.
Therese Ekström

Sidansvarig: Kathrine Flyborg
2014-06-02

Utskriftsversion