Till umu.se

Kanslichef Peder Alex
Kanslichef. Ansvarar, förutom att vara kanslichef, för vissa forskarutbildningsfrågor och alla forskningsärenden samt en del anställnings- och befordringsäreden, som docentutnämningar och anställning och befordringar av professorer.
Avdelningschef Peder Alex
Administratör Christine Hellander Lövtrup
Budgetsamordnare. Ansvarar för budget, uppföljning, bokslut och andra ekonomiska frågor inom fakulteten. Fungerar som institutionernas kontaktperson. Ger information och utbildning inom dessa områden.
Erik Lindenius
Gunilla Lindkvist-Lindholm
Kathrine Flyborg
Peder Alex
Per Melander
Therese Ekström
Katalogansvarig Kathrine Flyborg
Webbansvarig Per Melander
Informatör. Ansvar för intern och extern information. Skriver pressmeddelanden och artiklar samt bistår journalister att hitta rätt person när de söker experter. Tar fram informationsmaterial om forskning och utbildning. Arrangerar populärvetenskapliga evenemang. Ansvarar också nyhetsbladet Humfaktuellt som riktar sig till våra anställda. Ansvarar också för fakultetens webbplats.
Therese Ekström

Sidansvarig: Åsa Nordström
2014-06-02

Utskriftsversion