Till umu.se

Anders Steinvall

Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier
Internationell kontaktperson
Engelska

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Deutschmann, Mats

Språkliga stereotyper i ett tvärkulturellt perspektiv. (C-RAVE)

2015-04-28

Deutschmann, Mats

Att öka medvetenheten genom virtuella upplevelser - Utveckling av metoder för att belysa språkliga stereotyper med hjälp av digitala medier

2015-04-28

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Wang, Airong
Steinvall, Anders
Deutschmann, Mats

Who owns the floor?: Examining participation in a collaborative learning scenario between student teachers and active professionals in second life
International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, 5(1): 34-53

2014

-

Wang, Airong
Deutschmann, Mats
Steinvall, Anders

Towards a model for mapping participation: Exploring factors affecting participation in a telecollaborative learning scenario in Second Life
The JALTCALLJournal, 9(1): 3-22

2013

-

Deutschmann, Mats
Steinvall, Anders

Identifying Identity: Using Second Life in the Teaching of Sociolinguistics for the Raising of Gender Awareness
EuroCall Review, 20: 49-53

2012

Hämta

Steinvall, Anders

The Power of Colour Term Precision: The use of non-basic colour terms in nineteenth-century English travelogues about northern Scandinavia
New directions in colour studies: 219-231

2011

-

Deutschmann, Mats
Steinvall, Anders
Lagerström, Anna

Gender-Bending in Virtual Space: Using Voice-Morphing in Second Life to Raise Sociolinguistic Gender Awareness
Learning a Language in Virtual Worlds: 54-61

2011

-

Lindgren, Eva
Sullivan, Kirk
Zhao, Huahui; et al.

Developing Peer-to-Peer Supported Reflection as a Life-Long Learning Skill: an Example from the Translation Classroom

2011

-

Deutschmann, Mats
Lindgren, Eva
Sullivan, Kirk; et al.

Supporting Learning Reflection in the Language Translation Class
International Journal of Information Communication Technologies and Human Development, 2(3): 26-48

2009

-

Steinvall, Anders

Color and emotions in English

2007

-

Steinvall, Anders

Basic Colour Terms and Type Modification: Meaning in relation to function, salience and correlating attributes

2006

-

Deutschmann, Mats
Lindgren, Eva
Steinvall, Anders; et al.

Peer-based intervention och key-stroke logging som hjälpmedel för att stimulera språkinlärning i översättningsundervisning

2005

-


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion