Till umu.se

Eva Silfver

Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Berge, Maria

Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning

2015-02-03

Silfver, Eva

Från klassrum till science center: Nya positioner för lärande i naturvetenskap och teknik?

2014-09-27

Sjöberg, Gunnar

Nationella prov i matematik – vad gör testandet med eleverna?

2011-01-26

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Silfver, Eva
Sjöberg, Gunnar
Bagger, Anette

An 'appropriate' test taker: the everyday classroom during the national testing period in school year three in Sweden
Ethnography and Education, 11(3): 237-252

2016

-

Silfver, Eva
Danielsson, Anna
Ingerman, Åke; et al.

The new engineer: Gender and social class in information about engineering educations

2016

-

Silfver, Eva

Performing excellence in Higher Education in Sweden: self-governance and subject positions

2016

-

Sjöberg, Gunnar
Silfver, Eva
Bagger, Anette

Disciplined by tests
Nordisk matematikkdidaktikk, 20(1): 55-75

2015

-

Sjöberg, Gunnar
Silfver, Eva

Proven kan sänka elevers självbild
Pedagogiska Magasinet

2014

-

Silfver, Eva

High-Stakes testing in Sweden: John's Story
Childhood Explorer, 1(4): 6-8

2014

-

Rantala, Anna
Areljung, Sofie
Björk, Åsa; et al.

Rummets makt: om normer i skolpraktikens olika rum

2014

-

Silfver, Eva

Subjektspositioner i olika utbildningsvetenskapliga miljöer

2013

-

Silfver, Eva

Dam och Herr i det könsneutrala rummet

2013

-

Angervall, Petra
Gustafsson, Jan
Silfver, Eva

Akademisk karriär i sociala nätverk

2013

-


Sidansvarig: Linda Johnson

Utskriftsversion