Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Körning Ljungberg, Jessica

Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli

2015-11-04

Körning Ljungberg, Jessica

Hur varningssignaler påverkar uppmärksamhet och beteende i simulerad cockpitmiljö

2015-10-23

Körning Ljungberg, Jessica

Framgångsrikt åldrande - En studie om hur tvåspråkighet och val av arbete bidrar till att bevara uppmärksamhet och minne genom livet.

2015-10-22

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Marsja, Erik
Marsh Everett, John
Patrik, Hansson; et al.

Domain-generality or domain-specificity of the short-term memory: insights from a multisensory distraction paradigm

2017

-

Ljungberg, Jessika K.
Hansson, Patrik
Adolfsson, Rolf; et al.

The effect of language skills on dementia in a Swedish longitudinal cohort
Linguistic Approaches to Bilingualism, 6(1-2): 190-204

2016

-

Ljungberg K., Jessica
Hjärtström, Hanna
Sörman, Daniel

The Impact of Emotional Deviant Sounds on Emoji Faces in a Sustained Attention Task

2016

-

Marsja, Erik
Marsh, John Everett
Neely, Gregory; et al.

Spatial Change In Multisensory Distractors Impact On Spatial and Verbal Short-Term Memory Performance

2016

-

Marsja, Erik
Neely, Gregory
Ma, Lichen; et al.

Cross-modality matches of intensity and attention capture dimensions of auditory and vibrotactile stimuli
Fechner Day 2015. The 31st Annual Meeting of the International Society for Psychophysics, Québec, Canada, August 17-21, 2015

2015

-

Sörman, Daniel
Ljungberg K., Jessica
Hansson, Patrik; et al.

Language skills and risk of dementia: a population-based study

2015

-

Ljungberg K., Jessica
Parmentier, Fabrice

Distraction and Facilitation: Emotional sounds Affect Performance in a Smiley Oddball Task

2015

-

Ljungberg K., Jessica
Parmentier, Fabrice
Marsja, Erik; et al.

Any Tom, Dick, or Harry will do: Hearing one's own name distracts no more than any other in a cross-modal oddball task

2014

-

Ljungberg, Jessica K
Parmentier, Fabrice BR
Jones, Dylan M; et al.

‘What’s in a name?’ ‘No more than when it's mine own’. Evidence from auditory oddball distraction.
Acta Psychologica, 150: 161-166

2014

-

Marsja, Erik
Neely, Gregory
Parmentier, Fabrice; et al.

Deviant sounds does not capture attention when presented among, and simultaneously as standard vibrations

2014

-


Sidansvarig: Jenny Bagglund

Utskriftsversion