Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Westin, Jonas

SimLab East-West

2013-03-19

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Westin, Jonas
Westin, Lars
Olsson, Olof; et al.

Godsflödesanalyser för Trafikverket region Nord och Mitt

2016

Hämta

Westin, Lars
Eriksson, Martin

Norrländska eliter, naturresurser och Norrlandspolitik perioden 1850-2016

2016

Hämta

Westin, Lars

From threat to the promise: Stockholm's economic transformation 1945-2010
Historisk Tidskrift (S), 135(1): 176-177

2015

-

Westin, Lars
Eriksson, Martin

The role of cities in Nordic regional development policy

2015

-

Kjellberg, Jeanette
Westin, Jonas
Westin, Lars; et al.

Botnia-Atlanticakorridorens transportomland och utvecklingsförutsättningar: slutrapport från Botnia-Atlanticaprojektet SimLab East-West

2014

Hämta

Westin, Lars

Infrastrukturen och Botnia-Atlanticaregionens utvecklings­förutsättningar

2014

-

Eriksson, Martin
Westin, Lars

Regional Policy as Interaction between National Institutions and Regional Science: The Nordic Growth Centre Policies, 1965-1980
Scandinavian Journal of History, 38(3): 367-386

2013

-

Westin, Lars
Edlund, Johanna

Joint facilities and the creation of social capital in the Swedish countryside

2011

-

Westin, Lars

Norrland förlorar attraktivitet: regionen måste formulera en egen men också ny utvecklingsstrategi
Västerbottens-kuriren

2010

-

Edlund, Johanna
Westin, Lars

Improvement Districts i Sverige?: internationella erfarenheter av ett verktyg för hållbar utveckling

2010

-