Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Jarstad, Anna

Varianter av fred

2017-01-11

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Jarstad, Anna
Åkebo, Malin
Johansson, Patrik; et al.

Varieties of peace: presentation of a research program

2017

Hämta

Wimelius, Malin E.
Eriksson, Malin
Isaksson, Joakim; et al.

Swedish reception of unaccompanied refugee children: promoting integration?
Journal of International Migration and Integration, 18(1): 143-157

2017

-

Saati, Abrak
Eklund Wimelius, Malin

Building peace abroad and coming back home: experiences of Swedish police officers
Policing & society

2017

-

Saati, Abrak
Wimelius, Malin E
Naarttijärvi, Markus

Svensk polis i utlandstjänst: om erfarenheter av att arbeta i internationella missioner och att återvända hem

2016

Hämta

Hanberger, Anders
Eklund Wimelius, Malin
Ghazinour, Mehdi; et al.

Local Service-Delivery Networks for Unaccompanied Children in Sweden: evaluating Their Effectiveness
Journal of social service research, 42(5): 675-688

2016

-

Wimelius E., Malin
Engberg, Jan

Crisis Management through Network Coordination: Experiences of Swedish Civil Defence Directors
Journal of Contingencies and Crisis Management, 23(3): 129-137

2015

-

Hansson, Jonas
Ghazinour, Mehdi
Wimelius, Malin

Police officers' use of discretion in forced repatriations of unaccompanied, asylum-seeking refugee children: balancing efficiency and dignity
International Journal of Social Work and Human Services Practice, 3(3): 101-108

2015

-

Lidström, Anders
Eckerberg, Katarina
Wimelius, Malin E.; et al.

Konsolidering och breddning: 2000-2015

2015

-

Ghazinour, Mehdi
Hansson, Jonas
Lauritz, Lars Erik; et al.

En resa med tvång: erfarenheter av avvisningar och utvisningar av ensamkommande asylsökande flyktingbarn

2015

Hämta

Engberg, Jan
Wimelius, Malin E

Outsourced responsibilities and new public management: the context of Swedish crisis management as seen from county administration boards
International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 33(3): 323-339

2015

-


Sidansvarig: Marie Olsson

Utskriftsversion