Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Winberg, Mikael

Kognition, kunskapssyn, intresse och motivation i kemi: en jämförelse av elevers utveckling över skolåren 5-11 i Sverige och Tyskland.

2015-09-25

Winberg, Mikael

Lärandesituationens påverkan på elevers affektiva upplevelser och lärande.

2014-11-19

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bengmark, Samuel
Thunberg, Hans
Winberg, Mikael

Success-factors in Transition to University Mathematics
International journal of mathematical education in science and technology, 48(7): 988-1001

2017

-

Lindfors, Maria
Winberg, Mikael
Bodin, Madelen

The role of students' scientific epistemic beliefs in computer-simulated problem solving
Scandinavian Journal of Educational Research

2017

-

Borg, Farhana
Winberg, Mikael
Vinterek, Monika

Preschool Children's Knowledge about the Environmental Impact of Various Modes of Transport
Early Child Development and Care

2017

-

Borg, Farhana
Winberg, Mikael
Vinterek, Monika

Children's learning for a sustainable society: influences from home and preschool
Education Inquiry, 8(2): 151-172

2017

-

Borg, Farhana
Vinterek, Monika
Winberg, Mikael

Assessing self-reported understanding and practices of sustainability issues among children in eco- and non-eco-certified preschools in Sweden
Environmental and Sustainability Education Research (ESER) Symposium. Dublin, Ireland, August 22-26, 2016

2016

-

Winberg, Mikael
Thunberg, Hans
Bengmark, Samuel

Success-factors in Transition to University Mathematics for stronger and weaker secondary students
Towards a Reflective Society

2015

-

Winberg, Mikael T.
Hellgren, Jenny M.
Palm, Torulf

Stimulating positive emotional experiences in mathematics learning: influence of situational and personal factors
European Journal of Psychology of Education, 29(4): 673-691

2014

Hämta

Stadler, Erika
Bengmark, Samuel
Thunberg, Hans; et al.

Approaches to learning mathematics - differences between beginning and experienced university students
Proceedings of the Eight Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.: 2436-2445

2013

-

Winberg, Mikael

Motverkar skolans strukturer insatser som görs för att öka elevernas motivation?: Interaktioner mellan den lärande och lärandesituationen: Effekter på afektiva upplevelser och lärandeutfall

2013

-

Stadler, Erika
Bengmark, Samuel
Thunberg, Hans; et al.

Novice mathematics students at the university: experiences, orientations and expectations
Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning

2012

-


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion