Till umu.se

Per Wisselgren

Universitetslektor vid Sociologiska institutionen

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Wisselgren, Per

Alva Myrdal, UNESCO och samhällsvetenskapernas internationella organisering

2013-05-30

Wisselgren, Per

Intersektionella periferier i samhällsvetenskapernas historia

2013-05-29

Wisselgren, Per

Det sociala reportagets vetenskapshistoria, 1840-2000

2013-05-28

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Wisselgren, Per

A Historical Account of Danish Sociology: A Troubled Perspective
Acta Sociologica, 60(3): 286-287

2017

-

Wisselgren, Per

The social scientific gaze: the social question and the rise of academic social science in Sweden

2015

-

Larsson, Anna
Wisselgren, Per

Introduction: contextualizing social science

2013

Hämta

Danell, Rickard
Larsson, Anna
Wisselgren, Per

Social Science in Context: Historical, Sociological, and Global Perspectives

2013

-

Wisselgren, Per

”Not too many ladies, but too few gentlemen”: on the gendered co-production of social science and its publics

2013

Hämta

Wisselgren, Per

Visioner om medborgerliga publiker
Lychnos

2013

-

Wisselgren, Per

Att fostra journalister
Lychnos

2012

-

Wisselgren, Per

Social Reform Collaboration and Gendered Academization: Three Swedish Social Science Couples at the Turn of the Twentieth Century

2012

-

Ekström, Anders
Jülich, Solveig
Lundgren, Frans; et al.

History of participatory media: politics and publics, 1750–2000

2011

-

Wisselgren, Per

Det genomskinliga samhället
Västerbottenskuriren

2011

-