Till umu.se

Stefan Sjöström

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Sjöström, Stefan

Mellan organisationsintresse och demokratiskt uppdrag - utmaningar inom mediehantering inom socialtjänst, polis och skola

2015-09-28

Sjöström, Stefan

Tre perspektiv på polisens arbete med våldtäkt mot män – brottsutsatta, målsägarbiträden och polisutredare

2015-09-28

Sjöström, Stefan

Diskriminerar rättssystemet kvinnliga våldtäktsoffer? Trovärdighet hos kvinnliga och manliga brottsoffer

2010-09-22

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Isaksson, Cristine
Sjöström, Stefan

Looking for 'social work' in school social work
European Journal of Social Work, 20(2): 191-202

2017

-

Sjöström, Stefan
Jacobsson, Maritha
Hollander, Anna

Collegiality, therapy and mediation: the contribution of experts in Swedish mental health law
Laws, 6(1)

2017

Hämta

Sjöström, Stefan

Ceorcion contexts: How compliance is acheived in interaction

2016

-

Jacobsson, Maritha
Sjöström, Stefan

Offer, minne, och utsatthet: diskurser om alkohol i våldtäkts- och misshandelsmål
Tidskrift för Genusvetenskap, 37(4): 102-124

2016

-

Zetterberg, Liv
Markström, Urban
Sjöström, Stefan

Translating Coercion Policy into Inter-Organisational Collaboration: The Implementation of Compulsory Community Care for People with Mental Illness
Journal of Social Policy, 45(4): 655-671

2016

-

Öhman, Adam
Enbom, Jesper
Sjöström, Stefan

The development of news management in the public sector: A survey of social services, schools and the police

2015

-

Sjöström, Stefan
Enbom, Jesper
Öhman, Adam

Towards a Theory of News Management in Public Sector Organizations
Proceedings of the 3rd International Conference on Management Leadership and Governance (ICMLG 2015): 233-239

2015

Hämta

Zetterberg, Liv
Sjöström, Stefan
Markström, Urban

The compliant court: Procedural fairness and social control in compulsory community care
International Journal of Law and Psychiatry, 37(6): 543-550

2014

-

Enbom, Jesper
Sjöström, Stefan
Öhman, Adam

Institutionella villkor för mediehantering: en jämförande kartläggning mellan socialtjänst, skola och polis

2014

-

Lindström, Maria
Sjöström, Stefan
Lindberg, Margareta

Stories of rediscovering agency: home-based occupational therapy for people with severe psychiatric disability
Qualitative Health Research, 23(6): 728-740

2013

-