Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Bjärstig, Therese

Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel

2016-01-12

Bjärstig, Therese

Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling

2014-09-03

Eckerberg, Katarina

Samverkan i fjällen

2014-08-22

Sandström, Camilla

Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?

2013-11-04

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bjärstig, Therese
Thellbro, Camilla
Stjernström, Olof; et al.

Between protocol and reality – Swedish municipal comprehensive planning
European Planning Studies

2017

-

Eckerberg, Katarina
Bjärstig, Therese
Miljand, Matilda; et al.

Tio års erfarenheter med LONA — lokala naturvårdssatsningen: Intresse, deltagande och lärande inom naturvård och friluftsliv

2017

-

Widman, Ulrika
Bjärstig, Therese

Protecting forests’ social values through partnerships
Scandinavian Journal of Forest Research, 32(7): 633-644

2017

-

Eckerberg, Katarina
Bjärstig, Therese

Learning through on-going evaluation of EIP-Agri in Sweden
Proceedings of the XXVII Congress. Uneven processes of Rural Change: On Diversity, Knowledge and Justice: 186-188

2017

-

Bjärstig, Therese

Does Collaboration Lead to Sustainability? A Study of Public-Private Partnerships in the Swedish Mountains
Sustainability, 9(10): 1685-1707

2017

-

Bjärstig, Therese
Widman, Ulrika
Eriksson, Max

Svenska skogsägares syn på skogens sociala värden

2017

Hämta

Bjärstig, Therese
Camilla, Sandström

Public-private partnerships in a Swedish rural context: A policy tool for the authorities to achieve sustainable rural development?
Journal of Rural Studies, 49: 58-68

2017

Hämta

Bjärstig, Therese
Eckerberg, Katarina

Miljöpolitik - Bilden av Sverige som föregångare i ett komplext politikområde

2016

-

Bjärstig, Therese
Eckerberg, Katarina
Zachrisson, Anna

Lokal samverkan i fjällens miljö- och naturresursförvaltning: var, när och hur behovet av lokal samverkan uppstår – samt om lokalt deltagande bidrar till hållbar utveckling i fjällen?

2016

Hämta

Sténs, Anna
Bjärstig, Therese
Nordström, Eva-Maria; et al.

In the eye of the stakeholder: the challenges of governing social forest values
Ambio, 45(2): 87-99

2016

Hämta


Sidansvarig: Marie Olsson

Utskriftsversion