Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Bjärstig, Therese

Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel

2016-01-12

Bjärstig, Therese

Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling

2014-09-03

Eckerberg, Katarina

Samverkan i fjällen

2014-08-22

Sandström, Camilla

Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?

2013-11-04

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bjärstig, Therese
Thellbro, Camilla
Stjernström, Olof; et al.

Between protocol and reality: Swedish municipal comprehensive planning
European Planning Studies, 26(1): 35-54

2018

-

Eckerberg, Katarina
Bjärstig, Therese
Miljand, Matilda; et al.

Tio års erfarenheter med LONA — lokala naturvårdssatsningen: Intresse, deltagande och lärande inom naturvård och friluftsliv

2017

-

Eckerberg, Katarina
Bjärstig, Therese

Learning through on-going evaluation of EIP-Agri in Sweden
Proceedings of the XXVII Congress. Uneven processes of Rural Change: On Diversity, Knowledge and Justice: 186-188

2017

-

Bjärstig, Therese
Camilla, Sandström

Public-private partnerships in a Swedish rural context: A policy tool for the authorities to achieve sustainable rural development?
Journal of Rural Studies, 49: 58-68

2017

Hämta

Widman, Ulrika
Bjärstig, Therese

Protecting forests’ social values through partnerships
Scandinavian Journal of Forest Research, 32(7): 633-644

2017

-

Bjärstig, Therese

Does collaboration lead to sustainability?: A study of public–private partnerships in the Swedish mountains
Sustainability, 9(10)

2017

Hämta

Bjärstig, Therese
Widman, Ulrika
Eriksson, Max

Svenska skogsägares syn på skogens sociala värden

2017

Hämta

Bjärstig, Therese
Sténs, Anna

Social Values of Forests and Production of New Goods and Services: The Views of Swedish Family Forest Owners
Small-scale Forestry

2017

-

Bjärstig, Therese

Grön översiktsplan i Vilhelmina kommun - ett exempel på deltagande landskapsplanering
Landskapsperspektiv i fysisk planering: 21-22

2017

-

Bjärstig, Therese
Eckerberg, Katarina
Zachrisson, Anna

Lokal samverkan i fjällens miljö- och naturresursförvaltning: var, när och hur behovet av lokal samverkan uppstår – samt om lokalt deltagande bidrar till hållbar utveckling i fjällen?

2016

Hämta


Sidansvarig: Marie Olsson

Utskriftsversion