Forskare om demokrati

Judith Sarneel, forskare i ekologi, forskar om marken med hjälp av tepåsar

Katarina Tomic, medicine doktor och läkare, forskar om jämlikhet i vården

Patrik Rydén, universitetslektor i matematik och matematisk statistik, forskar om analys av komplexa data

Sofia Andersson, universitetsadjunkt och medicine doktor i omvårdad, forskar om vård i livets slutskede

Tänk – ett vetgirigt magasin

Omslagsbild Tänk 2018Tänk 1 2018 har tema demokrati

I det här numret av Tänk har
vi samlat ett antal av Umeå universitets
forskare som får ge sin syn på vad
som ryms inom demokratibegreppet, vad som är viktigt för demokratins
upprätthållande och vilka hoten mot
demokratin är

Läs Tänk 2018Fler nummer