Demokrati

Valsystem och röstning – hur kan vi välja? 

Klas Markström, universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik

Partiernas datainsamling om väljarna – möjlighet eller utmaning för demokratin

Jeser Enbom, universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Leva och lära demokrati i skolan

Carina Hjelmér, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Bryt tystnaden kring självmord — rädda liv!

Lotta Strömsten, forskningsassistent vid Institutionen för klinisk vetenskap

Citizen science — a democratic approach to science

Keith Larson, ecologist and project coordinator for the Climate Impacts Research Centre (CIRC) in Abisko

Diskrimineras gamla människor i vård och omsorg?

Yngve Gustafsson, professor i geriatrik vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

PR i offentlig sektor – öppenhet eller skönmålning? Stefan Sjöström, socialt arbete

Stefan Sjöström, universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete