Till umu.se

Tänkvärda artiklar och nyheter

Hassan klarade kunskapsprovet

2017-07-05
Hassan Baqer, 31, var en av de första som fick godkänt på Umeå universitets kunskapsprov för läkare med utbildning utanför EU/EES-området. Nu gör han praktik på Gullviksborgs vårdcentral  i Malmö. – När den är klar kan jag ansöka hos Socialstyrelsen om läkarlegitimation.

Upplev arktiska dagar i Abisko

2017-06-02
Under det arktiska året är Abisko en plats av särskilt intresse för Umeå universitet . Climate Impacts Research Centre (CIRC) med partners välkomnar till invigning av en forskningsstig för allmänheten och en forskningsbaserad lärplattform. Dessutom inbjuds pressen att uppleva arktisk klimatforskning...

Forskarna bestämmer inte vad Arktis är

2017-04-24
När man pratar om arktisk forskning så är det ganska naturligt att fråga sig vad som egentligen menas med det. Hur definierar man Arktis? Var börjar och slutar den arktiska regionen? Svaret är mindre enkelt och mindre vetenskapligt än man kan tro. Det säger kulturgeografen Dieter Müller.

Vetenskapen marscherar jorden runt

2017-04-13
March for Science är en global manifestation med rötterna i USA, där forskare vill uppmärksamma vikten av vetenskap och den forskningsbaserade kunskapen i samhället, samt att motverka faktaresistens. Manifestationen får även fotfäste i Sverige där Umeå är en av de arrangerande städerna.

Ny studie betonar den relativa bristen på sjövatten

2017-04-12
Hur mycket vatten finns det i jordens sjöar? Umeåforskaren David Seekell, CIRC, och amerikanska medarbetare visar med matematisk analys att sjöarna är grundare än man tidigare trott. Det innebär att jordens förråd av färskvatten är betydligt mindre samt att vår förståelse av klimatförändring och kol...

Finland 100 år
– är Finlands sak ännu vår?

2017-04-03
I år fyller vårt grannland Finland 100 år som självständig nation. Genom historien har Sveriges och Finlands säkerhet varit tätt sammanlänkade. Gäller det fortfarande? Det är temat för Pax Nordica 2017 som hålls på Umeå universitet torsdag 6 april.

Jättestor junikonferens om Arktis framtid i Umeå

2017-03-30
Klimatet blir allt varmare, och livet på jorden förändras. Snabbast går det i norr, i Arktis. Det vet vi. Men vilka samhällsutmaningar väntar? Kan folk bo kvar? Hur ska naturresurser fördelas och farleder kontrolleras? Blottas ny grogrund för sjukdomar och konflikter?Den 8–12 juni samlas hundratals ...

Hallå där - på Världsvattendagen

2017-03-22

Den internationella Världsvattendagen onsdag 22 mars har i år temat Vatten och avloppsvatten. Jerker Fick vid Kemiska institutionen leder ett forskningsprojekt om att rena avloppsvatten från läkemedelsrester.

Dieter Müller i Curie:
Forskningsproppen är egentligen en kritik av dagens forskningssystem

2017-03-21
"New Public Management är ett resultat av en offentlig misstro till sektorns – och i förlängningen den enskilde forskarens – förmåga att hantera resurser ansvarsfullt."
Det menar Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet i en debattartikel i tidningen Curie.

Från farligt till hotat – men miljoner människor spårlöst försvunna!

2017-03-20
Det är kallt, kalt och öde. Ständigt vinter. Inte en människa syns till, möjligtvis en isbjörn. Eller pingvin. Den bilden av Arktis sitter som etsad på hornhinnan (eller om det är i medvetandet) på alltför många utomstående betraktare.

Gruvplaner skapar svårlösta konflikter

2017-03-17
Lokalsamhällen i fjällregionen är djupt splittrade och det lokala inflytandet litet när tillstånd söks för nya gruvetableringar i Sverige. Det visar ny forskning om tre planerade gruvor i Storuman, Jokkmokk och Kiruna som alla ledde till starka protester och stor mediebevakning.

Avslutar alla investeringar i fossila bränslen

2017-03-13
Som fjärde lärosäte i landet har Umeå universitet tagit beslut om att avsluta alla investeringar i företag som utvinner, förädlar eller distribuerar kol, olja eller gas, så kallade fossila bränslen.

Nyhetsarkiv


Tänkt tidigare

Skogen och det sköna

Skogen och det sköna

Tänk • 2015-09-04 Skogen har alltid varit en central del av den norrländska identiteten. Men hur förvaltar vi skogen på bästa sätt? Och hur ska balansen mellan ekonomi, estetik och miljö se ut? Svaren har skiftat under historiens gång. Tänk lät skogsforskaren Anna Sténs göra en betraktelse över synen på skogen, från Carl von Linné till dagens bioekonomi. Läs hela nyheten

Tidigare texter

Skogen och det sköna