Aktuellt om demokrati

Arkitektur som demokratiskapare

Arkitekturen är en viktig del av demokratin. Men det räcker inte att blanda glas, betong och gröna ytor. Det är relationen mellan privata och offentliga rummen, gröna och bebyggda ytor som är nyckeln ... Läs artikeln


Demokratin är under hot

I den statliga värdegrunden står demokrati allra först av sex grundläggande principer. Dess överordnade ställning slår fast att all offentlig makt i S... Läs artikeln


Närmast verkligheten vinner valet

Det parti som levererar den mest trovärdiga beskrivningen av verkligheten kommer att lyckas bäst i höstens val. Det är en av få profetior som statsvet... Läs artikeln


Sociala innovationer för ett hållbart samhälle

Sociala innovationer är innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Umeå universitet medarrangerar den årliga konferensen Social... Läs artikeln


Språket – nyckeln till inflytande

Svenska elever är bland de bästa i världen på demokrati- och samhällsfrågor. Men att kunna agera på ett demokratiskt sätt är en helt annan sak. Läs artikeln


Studentrevolten
– politisk aktivism då och nu

För ett par år sedan kunde man se en hälsning på gångbron över ån i ena änden av campusdammen: ”Välkommen till det röda universitetet”. Som ett eko från en svunnen revolutionär och aktivistisk tid. ... Läs artikeln


Tänkvärda artiklar och nyheter

Om att skilja sanning från lögn och fakta från värderingar

2018-04-26
I anslutning till Umeå universitets temaår om demokrati och att det är val senare i år, gästade Ulrika Björkstén, chef för Sveriges radios vetenskapsredaktion, högre seminariet för historia och idéhistoria och talade under rubriken: ”Vetenskapsjournalistik i valtider”.

Över 10 miljoner till samordning av svensk medborgarforskning

2018-01-29
Vinnova beviljar ett treårigt nationellt projekt drygt 10 miljoner för att skapa en gemensam plattform och erbjuda verktyg för att möjliggöra medborgarforskning. Från Umeå universitet deltar forskaren Keith Larson från Climate Impacts Research Centre, CIRC.

Nyhetsarkiv


Krönika ur Tänk 1 2018

Vad som troligen blir, vad jag är rädd för och vad jag vill se

Malin Rönnblom.Malin Rönnblom
statsvetare vid
Umeå universitet skriver om osäkerheten kring årets valrörelse.

Läs mer