HeadlineImage

Demokratins symboler

Demokrati betyder folkstyre. Men vilka som räknats till folket har varierat genom historien.

Text: Camilla Bergvall   
lllustration: Kalle Johansson

I synnerhet sedan 1700-talet har allt fler grupper av människor inkluderats i den ­politiska gemenskapen.

Christer Nordlund.
Christer Nordlund
Professor i idéhistoria vid Umeå ­universitet. Han forskar och undervisar i vetenskaps- och miljöhistoria.
Foto: Mattias Pettersson

– Demokrati är emellertid inte bara ett ­styrelseskick utan också ett principiellt ­förhållningssätt, säger Christer Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet.

– Ur ett idéhistoriskt perspektiv har demokrati ytterst handlat om att åstadkomma ökad frihet och jämlikhet. Vissa företeelser och uppfinningar har historiskt haft stor betydelse för denna strävan. De har dock varit tve­eggade svärd eftersom de samtidigt möjliggjort populism och antidemokratisk propaganda.

Denna artikel publicerades i magasinet Tänk nr 1 2018.


Tänk – ett vetgirigt magasin

Omslagsbild Tänk 2018Tänk 1 2018 har tema demokrati

I det här numret av Tänk har
vi samlat ett antal av Umeå universitets
forskare som får ge sin syn på vad
som ryms inom demokratibegreppet, vad som är viktigt för demokratins
upprätthållande och vilka hoten mot
demokratin är

Läs Tänk 2018Fler nummer