Sociala innovationer för ett hållbart samhälle

Text: Jessica Larsson Svanlund

Sociala innovationer är innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Umeå universitet medarrangerar den årliga konferensen Social Innovation i Norr och ett forskarnätverk på området.

Koordinator är Anna Sandström Emmelin vid Enheten för externa relationer, och två doktorander vid Umeå universitet har visat ett stort engagemang i frågan. Aditya Pawar vid Designhögskolan har en bakgrund inom medskapande design, och menar att innovation bör vara en del av ett öppet system som tar hänsyn till samhällens heterogenitet och en allmänmänsklig agenda. Maxim Vlasov vid Handelshögskolan forskar på gräsrotsinnovationer för hållbarhet som utvecklas och sprids globalt.

Aditya Pawar, Anna Sandström Emmelin, Maxim Vlasov.
Aditya Pawar, Anna Sandström Emmelin och Maxim Vlasov.
Foto: Mattias Pettersson

– Teknologiska innovationer får mest utrymme, men sociala innovationer är kanske ännu viktigare. Tekniska lösningar kan vara nödvändiga, men inte tillräckliga för att minska det mänskliga fotavtrycket i naturen. Sociala innovationer kan rikta sig mot beteendeförändringar i vardagslivet.

Denna artikel publicerades i magasinet Tänk nr 1 2018.


Tänk – ett vetgirigt magasin

Omslagsbild Tänk 2018Tänk 1 2018 har tema demokrati

I det här numret av Tänk har
vi samlat ett antal av Umeå universitets
forskare som får ge sin syn på vad
som ryms inom demokratibegreppet, vad som är viktigt för demokratins
upprätthållande och vilka hoten mot
demokratin är

Läs Tänk 2018Fler nummer