Till umu.se

Om anmälan och antagning

Här hittar du information om anmälan, behörighet, antagning och antagningsstatistik.

Du behöver förkunskaper

För att studera på högskolan behöver du grundläggande behörighet. Ofta krävs också särskild behörighet. Om du har utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till högskolestudier i det land där du läste gymnasieutbildningen, så är du grundläggande behörig. Men du behöver dessutom engelska, svenska och i vissa fall matematik.

Har du inte den formella behörigheten kan du komplettera din utbildning via komvux, gymnasieskola eller folkhögskola. Umeå universitet ger även behörighetsgivande utbildningar i naturvetenskapliga och tekniska ämnen samt introduktionskurser i språk och samhällsvetenskap. Läs mer om våra utbildningar på förutbildningsnivå via länken som du hittar på den här sidan.

Under vissa förutsättningar kan du som går årskurs tre på gymnasiet söka och bli antagen till sommarkurser. Information för dig som går sista terminen på gymnasiet finns på denna sida.

Gör en anmälan

Du hittar information om behörighet, hur platser fördelas och anmälan på respektive program- eller kurssida. Anmälan till utbildning gör du på Antagning.se. Är du behörig och vill att det görs en individuell prövning kan du ansöka om Avsteg från gängse urvalsgrunder.

Om du har sekretessmarkerade personuppgifter är det viktigt att du gör anmälan via pappersblankett.

Sverige har anmälnings- och studieavgifter för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz.

När du har anmält dig

Följ din anmälan på Antagning.se och komplettera med de meriter som saknas. Du kommer att få ett antagningsbesked som du måste tacka ja till för att behålla din plats. Om du blir antagen men inte kan påbörja din utbildning kan du ansöka om anstånd med studiestarten för att påbörja utbildningen en senare termin. Om du är missnöjd med beslut om behörighet när du får ditt antagningsbesked kan du överklaga beslutet.


Sidansvarig: Antagningen
2016-01-07

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


Sista anmälningsdag

Datum för sista anmälningsdag till utbildningar hittar du på:
Viktiga datum

Antagningsordning

Antagningsordningen är ett lokalt regelverk där nationella och lokala regler som gäller för anmälan, behörighetsprövning, urval, antagning och liknande till utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet beskrivs.

Umeå universitets antagningsordning innehåller dessutom information om hur urval går till och hur ansökningar och övriga antagningsfrågor behandlas.

Du hittar aktuell antagningsordning under rubriken "Regel" i universitetets Regelverk.

Regelverk - utbildning på grund- och avancerad nivå