Till umu.se

Förkunskapskrav

För att bli antagen till någon av universitetets utbildningar krävs det vissa förkunskaper. Förkunskapskraven uttrycks som behörighetskrav. Det handlar om att du ska ha en godkänd gymnasieutbildning. Det kan även krävas att du har läst vissa kurser på gymnasiet men det kan också vara arbetslivserfarenhet, praktiska prov eller att du ska ha akademiska meriter.

Grundläggande och särskild behörighet

Du kan få grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå genom ett slutbetyg från gymnasieskolans program men även äldre gymnasieutbildningar ger behörighet.
Kraven på särskild behörighet varierar beroende på om utbildningen vänder sig till nybörjare i högskolan eller inte samt vilken utbildning det gäller. Särskild behörighet för utbildning på grundnivå uttrycks som områdesbehörigheter. Du kan läsa mer om grundläggande behörighet, särskild behörighet samt områdesbehörigheter via länken till höger.
Vilken behörighet som krävs för den utbildning du är intresserad av kan du själv söka fram i Program och kurser.

Under vissa förutsättningar kan du som går årskurs tre på gymnasiet söka och bli antagen till sommarkurser. Information finner du i relaterad information.

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

För program på avancerad nivå krävs:

  • avlagd svensk examen om minst tre år på grundnivå
  • avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
  • undantag kan göras efter särskild prövning av motsvarande kvalifikationer

För kurser på avancerad nivå krävs en genomgången svensk eller utländsk utbildning på grund- eller avancerad nivå. Det krävs alltså ingen examen. Kraven kan vara uppnådda högskolepoäng inom visst ämne, huvudområde eller specifika kurser.

För dig som har utländsk gymnasie- eller högskoleutbildning

Om din utländska gymnasieutbildning ger behörighet till högskolestudier i det land där du läste gymnasieutbildningen har du grundläggande behörighet. Utöver detta krävs engelska 6 och svenska 3. Om dina avgångsbetyg är utfärdade efter 1 januari 2010 krävs även den svenska gymnasiekursen Matematik 1a, 1b eller 1c/kurs A. Läs mer om förkunskapskrav via länken på sidan.


Sidansvarig: Antagningen
2014-12-19

Utskriftsversion