Till umu.se

Viktiga datum

Vårterminen 2014 startar den 20 januari 2014

Information om var ditt upprop sker via välkomstbrev från respektive utbildning.

Sista anmälningsdag

Designhögskolan, masterprogram samt ett-årigt kurspaket.

15 januari (För att ansöka till designhögskolan krävs speciell behörighet.)
Läs mer om Designhögskolans utbildningar

Designhögskolan, Kandidatprogrammet i industridesign 3 mars

Kandidatprogrammet i Fri konst samt Masterprogrammet i fri konst

3 mars
Sommaruniversitetet 17 mars
De flesta utbildningsprogram och kurser 15 april respektive 15 oktober

Tidsplan för dig som tänker söka

Ht 2014 Vt 2014
17 mars 16 september Webbanmälan öppnar
15 april 15 oktober Sista dag för anmälan
april-juni november Kontrollera dina uppgifter på
www.antagning.se eller i
kontrollbesked per post
19 juni 2 december Sista kompletteringsdag
11 juli 11 december Antagningsbesked 1
(e-post eller post)
31 juli, se antagningsbesked 20 december, se antagningsbesked Sista svarsdag
4 augusti 8 januari Antagningsbesked 2
(e-post eller post)

Sommarkurser 2014

21 feb Webbanmälan öppnar
17 mars Sista dag för anmälan
Mars-April Kontrollera dina uppgifter på www.antagning.se
eller i kontrollbesked per post.
5 Maj Antagningsbesked (e-post eller post)

Terminstider vid Umeå universitet

Vårterminen 2014: 20 januari - 8 juni

Indelad i fyra 7,5 högskolepoängskurser med normal studietakt*
2014-01-20 - 2014-02-23
2014-02-24 - 2014-03-26
2014-03-27 - 2014-05-04
2014-05-05 - 2014-06-08

Höstterminen 2014: 1 september - 18 januari

Indelad i fyra 7,5 högskolepoängskurser med normal studietakt*
2014-09-01 - 2014-09-30
2014-10-01 - 2014-10-30
2014-10-31 - 2014-12-02
2014-12-03 - 2015-01-18

Sommaruniversitetet

Sommarkurser ges fr.o.m. juni månad i anslutning till vårterminens slut t.o.m. utgången av augusti. Juli månad är undervisningsfri.

* I undantagsfall, då utbildningen kräver annan förläggning, kan avvikelser förekomma.

Läsåret 12/13
HT2012 3 september - 20 januari
VT2013 21 januari - 9 juni

Läsåret 13/14
HT2013 2 september - 19 januari
VT2014 20 januari - 8 juni

Läsåret 14/15
HT2014 1 september - 18 januari
VT2015 19 januari - 7 juni

Inskrivning kårerna

Som ny student kan du skriva in dig i en studentkår. Läs mer på kårernas hemsidor.

Högskoleprovet

Högskoleprovet är en ytterligare chans att bli antagen till universitet och högskola om gymnasiebetyget inte räcker till. Läs mer om högskoleprovet.

Studentsportardagar

En gång per termin ordnar Iksu och Upif studentsportardagar.
På höstterminen är studentsportardagen onsdagen i vecka 37.
Under vårterminen är studentsportardagen på fettisdagen.


Sidansvarig: Antagningen
2014-01-16

Utskriftsversion

Studentreception

Bild: Mattias Pettersson