Till umu.se

Gör en anmälan

Här finns information om hur du gör en webbanmälan till kurser och program. Du hittar även information om hur du kan anmäla dig genom att skicka ett brev eller vad som gäller om du gör en sen anmälan.

Webbanmälan

Anmälan för kurser och program gör du enklast via Program och kurser som du ser till vänster i menyn. Där söker du fram din utbildning och går vidare till Antagning.se där du fullföljer din anmälan.

Kom ihåg att skicka in eventuell ansökan om Reell kompetens/ undantag eller ansökan om Avsteg från gängse urvalsgrunder.

Om du inte kan göra en webbanmälan

Om du inte kan använda webben för att anmäla dig, kan du skriva ett brev och skicka till antagningsservice. Läs mer om hur du kan göra en brevanmälan via länken nedan Anmälan via brev

Om du har skyddade personuppgifter

På Antagning.se ska du inte skapa ett konto innan du har läst på vad detta innebär. Observera att detta är en nödvändighet om du har skyddade personuppgifter och din identitet behöver skyddas. Läs mer om skyddad identitet och hur du beställer anmälningsblankett på den här sidan.

Senare del av program

Sök senare del av program om du vill bli programstudent och redan har läst minst första terminen på programmet. Ta alltid kontakt med programvägledare eller programansvarig innan du söker för att få information om programmets innehåll och möjlighet till tillgodoräknande. Senare del av program erbjuds om det finns lediga platser på programmet. Du hittar information och anmälan via Program och kurser.

Gör en sen anmälan!

Efter sista anmälningsdag kan du göra en sen anmälan. Du köas upp med det datum din anmälan är fullständig och du har styrkt din behörighet. Även om det finns platser kvar så krävs det att du är behörig. Sök fram den utbildning du är intresserad av via Program och kurser.
Vänd dig till ansvarig institution för att få veta om det fortfarande finns lediga platser på utbildningar som är öppna för sen anmälan.

Hur får jag besked om antagning?

Alla som gjort en anmälan får antagningsbesked med uppgift om antagning/reservplacering. Efter urval två görs efterurval med jämna mellanrum. Du kan överklaga beslut om behörighet. Det gäller även beslut om reell kompetens/ undantag. Läs mer om överklagan via Antagning.se i relaterad information.

Reservantagning efter urval 2

Alla som har blivit antagna till en utbildning dyker inte alltid upp. Därför antas det på en del utbildningar fler sökande än vad de har utbildningsplatser. Det innebär att de inte behöver kalla reserver så fort någon hoppar av. Det här kallas att göra ett överintag. I de fall där det görs ett överintag betyder det att reserv 1 i en urvalsgrupp inte automatiskt kommer att antas när en person i samma urvalsgrupp hoppar av. Det är institutionerna som sköter reservantagningen. Vänd dig därför dit om du har frågor.

Lägg in ditt återbud på Antagning.se

Återbud lägger du själv in på Mina sidor på Antagning.se. Då kan institutionen kalla en reserv som väntar på att få en plats. Den reserv som kallas får antagningsbesked via Antagning.se.


Sidansvarig: Antagningen
2016-03-10

Utskriftsversion

Relaterad information

Antagningsstatistik Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter

Sverige har anmälnings- och studieavgifter för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Läs mer om avgifter

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddad identitet/ sekretessmarkerade personuppgifter är det viktigt att du följer instruktionerna på Antagning.se annars kan vi inte garantera att dina personuppgifter sekretessmarkeras.

Läs mer på Antagning.se