Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till Umeå universitet!

Här hittar du som anmält dig en lista över saker som kan vara bra att hålla koll på och hinna ordna innan terminen börjar.

Registrera dig på programmet eller kursen

Hitta ditt välkomstbrevDu måste registrera dig på det program eller den kurs som du är antagen till. Utan en registrering kan du till exempel inte få ut dina studiemedel. För vissa utbildningar registrerar du dig via webben medan för andra sker registrering på plats. Vad som gäller för din utbildning ser du i ditt välkomstbrev.Hitta ditt välkomstbrev

Hitta någonstans att bo

Om du bor kring Umeå kanske du redan har löst bostadfrågan men behöver du bostad är det hög tid att söka bostad. I Umeå finns det gott om både studentbostäder och vanliga lägenheter i närheten av campus, samtidigt som det byggs en hel del nya bostäder.
Bostad

Söka studiemedel

När du studerar kan du söka studiemedel hos CSN. Studiestödet består av både bidrag och lån. Ansökan gör du direkt på webben.
CSN

Kurslitteratur

Till nästan varje kurs följer en lista med litteratur som ingår i kursen. Kurslitteratur finns att låna på universitetsbiblioteket. Vill du låna böcker, ställ dig i kö i tid. Detta går utmärkt att göra via webben om du har ett lånekort.
Universitetsbiblioteket

Ta chansen att vara med på mottagning (inspark, nolle-p, phösare)

Som blivande programstudent kan det hända att du får vara med om en mottagning även kallad "inspark", "Nolle-p" eller "phösare" vid terminsstart. Mottagningen går ut på att göra roliga aktiviteter tillsammans för att skapa teambuildning och lära känna dina blivande studiekamrater som du ska tillbringa några år med, men det handlar även om att lära känna studentstaden Umeå och campus. Mottagningarna sköts av kårföreningarna eller programföreningarna själva och är väldigt populära att delta i. Det är en bredd på aktiviteterna som är till för alla och det är frivilligt att delta i dessa.

Kårer och studentföreningar

Vid Umeå universitet finns tre studentkårer – Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår och Umeå medicinska studentkår. Här finns också flera nationer och många studentföreningar. Studentkårerna är till för alla studenter och fungerar som ett slags fackförbund och studentkårernas uppgift är att ta tillvara studenternas rättigheter.
Kårer och studentföreningar

Aktivera ditt användarkonto

När du har antagits till ett program eller kurs kommer du få ett brev hemskickat till din folkbokföringsadress med information om hur du aktiverar ditt användarkonto vid Umeå universitet. Användarkontot ger dig tillgång till e-post, personliga tjänster i Portalen, lärplattformen Cambro samt trådlöst nät på campus. Mer information om Portalen, Cambro, trådlöst nät och hur du aktiverar ditt konto hittar du via länken.Aktivera ditt användarkonto

Ändra din adress

När du flyttar till en ny stad behöver du göra en adressändring. Det är också bra att folkbokföra sig på sin nya hemort. T. ex. kan du inte få bostadsbidrag, barnbidrag eller ta del av allmän sjukvård (akutsjukvård undantagen) om du inte är folkbokförd i Umeå men bor och studerar här. Du kan ändra din folkbokföringsadress direkt på Skatteverkets hemsida.
Flytta inom Sverige (Skatteverket)

Du kan behöva ett passerkort

För att komma in i vissa lokaler, datasalar eller om du ska plugga på kvällarna på universitetet efter stängning, behöver du ett passerkort. Servicecenter hjälper dig med det.Se var Servicecenter finns och vad de kan hjälpa dig med


Sidansvarig: Kristina Forsman Lindmark
2013-09-25

Utskriftsversion

Kom-ihåg-lista för studier HT-14

15 april 
Sista anmälningsdag

April-juni 
Kontrollera dina uppgifter

19 juni 
Sista kompletteringsdag

11 juli 
Antagningsbesked 1

31 juli 
Sista svarsdag

6 augusti 
Antagningsbesked 2

Hitta bostad

Sök studiemedel

Ändra din adress

Registrera dig på din utbildning

Mer information för studenter

Mer information för dig som ny student hittar du under studentwebben.

http://www.student.umu.se/