Till umu.se

Välkommen till Umeå universitet!

Här hittar du som anmält dig en lista över saker som kan vara bra att hålla koll på och hinna ordna innan terminen börjar.

Registrera dig på programmet eller kursen

Du måste registrera dig på det program eller den kurs som du är antagen till. Utan en registrering kan du till exempel inte få ut dina studiemedel. För vissa utbildningar registrerar du dig via webben medan för andra sker registrering på plats. Vad som gäller för din utbildning ser du i ditt välkomstbrev.Hitta ditt välkomstbrev

Hitta någonstans att bo

Om du bor kring Umeå kanske du redan har löst bostadfrågan men behöver du bostad är det hög tid att söka bostad.
Bostad

Söka studiemedel

När du studerar kan du söka studiemedel hos CSN. Studiestödet består av både bidrag och lån. Ansökan gör du direkt på webben.
CSN

Kurslitteratur

Till nästan varje kurs följer en lista med litteratur som ingår i kursen. Kurslitteratur finns att låna på universitetsbiblioteket. Är boken utlånad kan du ställa dig i kö. Det är enkelt att göra via webben om du har ett UmU-kort.
Universitetsbiblioteket

Ta chansen att vara med på mottagning (inspark, nolle-p, phösare)

Som blivande programstudent kan det hända att du får vara med om en mottagning även kallad "inspark", "Nolle-p" eller "phösare" vid terminsstart. Mottagningen går ut på att göra roliga aktiviteter tillsammans för att skapa teambuildning och lära känna dina blivande studiekamrater som du ska tillbringa några år med, men det handlar även om att lära känna studentstaden Umeå och campus. Mottagningarna sköts av kårföreningarna eller programföreningarna själva och är väldigt populära att delta i. Det är en bredd på aktiviteterna som är till för alla och det är frivilligt att delta i dessa.

Kårer och studentföreningar

Vid Umeå universitet finns tre studentkårer – Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår och Umeå medicinska studentkår. Här finns också flera studentföreningar. Studentkårerna är till för alla studenter och fungerar som ett slags fackförbund och studentkårernas uppgift är att ta tillvara studenternas rättigheter.
Kårer och studentföreningar

Aktivera ditt användarkonto

När du har antagits till ett program eller kurs kommer du få ett brev hemskickat till din folkbokföringsadress med information om hur du aktiverar ditt användarkonto vid Umeå universitet. Användarkontot ger dig tillgång till e-post, personliga tjänster i Portalen, lärplattformen Cambro samt trådlöst nät på campus. Mer information om Portalen, Cambro, trådlöst nät och hur du aktiverar ditt konto hittar du via länken.Aktivera ditt användarkonto

Du behöver ett UmU-kort 


Som student vid Umeå universitet får du ett UmU-kort med funktionerna passerkort, lånekort för universitetsbiblioteket samt kopierings- och utskriftskort. Du får ett e-postmeddelande om hur du ska ansöka om kortet.Läs mer om UmU-kortet

Ändra din adress

När du flyttar till en ny stad behöver du göra en adressändring. Det är också bra att folkbokföra sig på sin nya hemort. T. ex. kan du inte få bostadsbidrag, barnbidrag eller ta del av allmän sjukvård (akutsjukvård undantagen) om du inte är folkbokförd i Umeå men bor och studerar här. Du kan ändra din folkbokföringsadress direkt på Skatteverkets hemsida.
Flytta inom Sverige (Skatteverket)


Sidansvarig: Kommunikationsenheten
2016-08-19

Utskriftsversion

Viktiga datum för studier Ht-16

15 april – Sista anmälningsdag

April-juni – Kontrollera dina uppgifter

20 juni – Sista kompletteringsdag

12 juli – Antagningsbesked 1

29 juli – Sista svarsdag

3 augusti – Antagningsbesked 2

29 augusti – Terminstart
Läs välkomstbrevet från respektive utbildning om var och när ditt upprop kommer att vara.