Till umu.se

Informationsdagen

Nästa informationsdag blir den 24 februari 2016. Varmt välkommen då! Den här sidan kommer att uppdateras allt eftersom programmet tar form.

Så var informationsdagen 2015

På senaste informationsdagen kom nästan 3000 gymnasieelever från hela Norrland till campusområdet för att få veta mer om Umeå universitets utbildningar och hur det är att studera här. Totalt anlände 31 bussar med 1 600 elever från Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland – från Luleå i norr till Sundsvall i söder och Östersund i väster. Från Umeå med närområde kom närmare 1 400 elever.

Se programmet från 2015

Prova på-aktiviteter

Under dagen fick eleverna möjlighet att både inspireras och informeras. Över 150 olika aktiviteter avlöste varandra – allt från föreläsningar och studiebesök, till information om vad som är viktigt att tänka på inför jobbsökande. Hela dagen gick det även att besöka en inspirationsmässa. Under mässan kunde eleverna bland annat prova på att bli skannade och få en 3D-modell av sig själv, mäta sin lungvolym, diskutera modern konst, måla med rösten och testa sitt luktsinne.

Utställning och seminarium från IT-branschen

Det finns idag en stor efterfrågan på personer med högskoleutbildning inom IT, bland annat i Umeå. Under informationsdagen lyfte Umeå universitet därför särskilt fram IT-området, inom vilket vi har många starka utbildningar.

3D-Skannning
Viktor Elofsson blir skannad av Helena Moliis, studieadministratör på Designhögskolan.

Umeå universitet 50 år
Med anledning av att Umeå universitet fyller 50 år 2015 blev gymnasieeleverna bjudna på jubileumstårta i Humanisthuset.
3D-skrivare
Besökare vid 3D-skrivare som är gjord av Robert Scherdin, student på BIT-programmet.
Årets Ninja
Kultur på campus bjöd under lunchen på musik - Årets Ninja spelade i Lindellhallen.

Foto: Ulrika Bergfors Kriström


Kontaktinformation

Vill du veta mer om upplägget är du varmt välkommen att kontakta:

Maria Hammarström
Kommunikationsenheten

E-post

Tel: 090-786 50 70